Chương 61 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Ơn gọi của ngôn sứ

1 Thần khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,

vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,

ngày phóng thích cho những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của Ðức Chúa,

một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta;

Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,

3 tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on

tấm khăn đại lễ thay tro bụi,

dầu thơm hoan lạc thay tang chế,

áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,

là vườn cây Ðức Chúa trồng để làm cho Người được vinh hiển.

4 Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,

sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,

tu bổ những thành bị bỏ hoang,

những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em,

con cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng

và làm vườn nho cho anh em.

6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là "tư tế của Ðức Chúa",

người ta sẽ gọi anh em là "người phụng sự Thiên Chúa chúng ta."

Của cải chư dân, anh em sẽ được dùng,

phú quý vinh hoa của chúng, anh em sẽ được hưởng.

7 Anh em đã lãnh gấp đôi phần tủi nhục,

đã chuốc vào thân sự nhục nhằn phỉ báng;

bù vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi

phần gia nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh cửu.

8 Vì Ta, Ðức Chúa, Ta chuộng lẽ công minh,

ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên Ta sẽ theo lòng thành tín

mà ban phần thưởng cho các ngươi,

và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.

9 Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,

và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.

Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng

các ngươi là một dòng dõi được Ðức Chúa ban phúc lành.

 

Tạ ơn

10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Ðức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,

như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,

Ðức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,

làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.