Chương 25 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Thánh thi tạ ơn

1 Lạy Ðức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con,

con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,

vì Ngài thực hiện những kỳ công,

những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.

2 Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá,

cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn.

Thành trì của bọn ngoại bang

không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.

3 Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài,

và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài.

4 Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,

là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.

Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,

là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,

vì sát khí của quân cường bạo

chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.

5 Như nắng thiêu trên đất khô cằn,

Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang.

Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu,

Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.

 

Tiệc cánh chung

6 Ngày ấy, trên núi này,

Ðức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:

tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,

thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,

và tấm màn trùm lên muôn nước.

8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.

Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ

trên khuôn mặt mọi người,

và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch

nỗi ô nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như vậy.

9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa chúng ta,

chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.

Chính Người là Ðức Chúa chúng ta từng đợi trông.

Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."

10 Bàn tay Ðức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ.

Còn Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ,

như rơm bị nghiền nát trong hố phân.

11 Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi;

nhưng Ðức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó,

mặc dù tay nó cố vẫy vùng.

12 Tường thành cao vững của ngươi

Người đã phá nhào, đã triệt hạ,

phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.