Chương 31 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Chống liên minh với Ai-cập

1 Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,

những kẻ cậy dựa vào chiến mã,

tin tưởng vì có lắm chiến xa,

vì kỵ binh hùng mạnh,

mà không chịu ngước nhìn Ðức Thánh của Ít-ra-en,

không kiếm tìm Ðức Chúa.

2 Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan,

Người có thể giáng hoạ, không rút lại lời đã phán ra;

Người sẽ đứng lên chống cự phường gian ác,

chống cự những kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.

3 Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần!

Chiến mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí!

Khi Ðức Chúa vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo,

người được tiếp viện cũng té nhào,

chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.

 

Lại chống Át-sua

4 Ðức Chúa phán với tôi thế này:

Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó,

dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công,

nó cũng không run sợ vì tiếng hét tiếng hò,

chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào náo động.

Cũng vậy, Ðức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu

trên núi Xi-on, trên đồi của thành.

5 Như cánh chim bay đi lượn lại,

Ðức Chúa các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,

Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.

6 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại

với Ðấng anh em đã phản bội nặng nề.

7 Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ

các tượng thần bằng bạc bằng vàng

do tay tội lỗi của anh em làm ra.

8 Át-sua sẽ ngã gục dưới một lưỡi gươm không phải của con người.

Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm không phải của người phàm.

Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm,

trai tráng của nó sẽ phải làm lao dịch.

9 Ðá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi,

khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng.

Ðó là sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng có lửa tại Xi-on,

và có lò tại Giê-ru-sa-lem.