Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/06/2019 đến 30/06/2019

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/06/2019 đến 30/06/2019

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Chủ Nhật 02/06/2019 0 0 0 300.000 Đám tang bố cô Dung, Gk. Mai Liên
2 Thứ Bảy 15/06/2019 0 0 0 1.500.000 Các gia trưởng tham dự Ngày của Cha tại Gx. Bình Hòa
Tồn đầu kỳ [4]:
13.371.500
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
0
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
0
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
13.371.500
Tổng Chi trong kỳ [9]:
1.800.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
11.571.500
Đầu trang