Thu Chi

Chọn ngày tháng và nhấn submit để xem thu chi theo tháng

Từ ngày: đến ngày:

Tóm tắt thu chi từ 01/04/2019 đến 30/04/2019

Xem tất cả các khoản thu chi | Tải về tất cả chi tiết thu chi | Tải về chi tiết từ 01/04/2019 đến 30/04/2019

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Thứ Bảy 06/04/2019 0 0 0 1.500.000 Dự Đại hội Gia trưởng Giáo hạt, tại Gx. Phú Long
2 Chủ Nhật 07/04/2019 0 0 0 480.000 Công tác nghĩa trang
Tồn đầu kỳ [4]:
15.351.500
Thu nội bộ trong kỳ [5]:
0
Thu bên ngoài trong kỳ [6]:
0
Tổng Thu trong kỳ [7] = [5]+[6]:
0
Tồn trong kỳ [8] = [4]+[7]:
15.351.500
Tổng Chi trong kỳ [9]:
1.980.000
Tồn cuối kỳ [10]=[8]-[9]:
13.371.500
Đầu trang