Chương 15 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Hạch tội Mô-áp

1 Lời sấm hạch tội Mô-áp.

Phải, giữa đêm khuya, thành A của Mô-áp

bị tàn phá và phải tiêu vong.

Phải, giữa đêm khuya, thành Kia Mô-áp

bị tàn phá và phải tiêu vong.

2 Dân Ði-vôn lên những nơi cao mà khóc lóc;

Mô-áp rên siết tại Nơ-vô và Mê-đơ-va. Người nào cũng để đầu trọc và râu cạo nhẵn.

3 Ngoài phố phường, người ta mặc áo vải thô;

trên mái nhà và tại các quảng trường,

mọi người đều rên siết và khóc lóc thảm thương.

4 Khét-bôn và En-a-lê kêu la, tiếng chúng thấu đến tận Gia-hát.

Vì thế, lòng dạ Mô-áp run rẩy,

hồn Mô-áp cũng run rẩy cho số phận mình.

5 Lòng tôi kêu gào bênh vực Mô-áp;

những người dân tị nạn đã đến tận Xô-a và Éc-lát Sơ-li-si-gia.

Thật vậy, tại dốc Lu-khít, họ vừa trèo vừa khóc;

quả thế, trên đường Khô-rô-na-gim,

họ thốt lên những tiếng kêu than thảm bại.

6 Thật vậy, dòng nước Nim-rim thành nơi hoang tàn;

thật vậy, cỏ úa khô, cây chết héo, màu xanh cũng chẳng còn.

7 Vì thế, những gì đã kiếm được hay để dành,

họ đều phải chuyển qua bên kia Thác Liễu.

8 Thật vậy, tiếng kêu la vọng khắp lãnh thổ Mô-áp,

tiếng rên siết vang đến tận Éc-la-gim,

tiếng rên siết thấu đến tận Bơ-e Ê-lim.

9 Thật vậy, dòng nước Ði-môn đầy những máu!

Ta sẽ giáng thêm cho Ði-môn những tai hoạ khác nữa

là cho sư tử đuổi theo những người Mô-áp thoát nạn

và những kẻ còn sót lại trên đất.