STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Ai Muốn Theo Tôi Huy Hoàng Xem
2 Anh Em Hãy Đi Huy Hoàng Xem
3 Anh Em Hãy Vui Luôn Huy Hoàng Xem
4 Anh Em Là Nhà Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
5 Ba Ngôi Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
6 Bao Tháng Ngày Trần Gian Huy Hoàng Xem
7 Bí Tích Cao Cả Huy Hoàng Xem
8 Biết Bao Lần Con Hứa Huy Hoàng Xem
9 Biết Bao Lần Nghe Lời Chúa Huy Hoàng Xem
10 Bình An Trong Hồn Con Huy Hoàng Xem
11 Các Câu Tung Hô Sau Truyền Phép Huy Hoàng Xem
12 Các Thánh Tử Đạo (Mùa Phục Sinh) Huy Hoàng Xem
13 Cảm Tạ Cha Huy Hoàng Xem
14 Cầu Cho Linh Mục Huy Hoàng Xem
15 Chi Có Một Thánh Thần Huy Hoàng Xem
16 Chúa Ba Ngôi Huy Hoàng Xem
17 Chúa Biết Con Cần Chúa Huy Hoàng Xem
18 Chúa Cầu Nguyện Huy Hoàng Xem
19 Chúa Chịu Phép Rửa Huy Hoàng Xem
20 Chúa Đã Đến Huy Hoàng Xem
21 Chúa Đã Gọi Tôi Huy Hoàng Xem
22 Chúa Đã Sống Lại Huy Hoàng Xem
23 Chúa Đã Sống Lại Rồi Huy Hoàng Xem
24 Chúa Đã Yêu Con Huy Hoàng Xem
25 Chúa Là HạnhPhúc Huy Hoàng Xem
26 Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc Huy Hoàng Xem
27 Chúa Lên Trời Huy Hoàng Xem
28 Chúa Luôn Bên Con Huy Hoàng Xem
29 Chúa Luôn Yêu Con Huy Hoàng Xem
30 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A - Chúa Chịu Cám Dỗ Huy Hoàng Xem
31 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B - Hãy Trở Về Sám Hối Huy Hoàng Xem
32 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C - Chúa Chịu Cám Dỗ 2 Huy Hoàng Xem
33 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Chúa Đến Bất Ngờ Huy Hoàng Xem
34 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B - Hãy Thức Tỉnh Huy Hoàng Xem
35 Chúa Nhật 1 Mùa Vòng Năm C - Hãy Tỉnh Thức Canh Phòng Huy Hoàng Xem
36 Chúa Nhật 10 TN A - Chúa Đi Qua Đời Tôi Huy Hoàng Xem
37 Chúa Nhật 10 TN A - Chúa Gọi Lêvi Huy Hoàng Xem
38 Chúa Nhật 10 TN B - Vì Tình Yêu Thương Huy Hoàng Xem
39 Chúa Nhật 10 TN C - Chúa Là Sự Sống Huy Hoàng Xem
40 Chúa Nhật 11 TN A - Chúa Gọi Các Tông Đồ Huy Hoàng Xem
41 Chúa Nhật 11 TN B - Chuyện Nước Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
42 Chúa Nhật 11 TN C - Người Lỗi Lầm Trở Về Huy Hoàng Xem
43 Chúa Nhật 12 Quanh Năm C Huy Hoàng Xem
44 Chúa Nhật 12 Quanh Năm C Huy Hoàng Xem
45 Chúa Nhật 12 Quanh Năm C Huy Hoàng Xem
46 Chúa Nhật 12 Quanh Năm C Huy Hoàng Xem
47 Chúa Nhật 12 TN A - Ai Tuyên Xưng Thầy Huy Hoàng Xem
48 Chúa Nhật 12 TN B - Sao Sợ Hãi Huy Hoàng Xem
49 Chúa Nhật 12 TN C - Con Người Phải Chịu Đau Khổ Huy Hoàng Xem
50 Chúa Nhật 13 TN A - Xin Cho Con Yêu Chúa Huy Hoàng Xem