Chương 27 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

1 Ngày ấy, Ðức Chúa sẽ dùng thanh gươm

vừa cứng, vừa dài, vừa mạnh

mà trừng trị con giao long, con rắn chui nhủi,

con giao long, con rắn ngoằn ngoèo,

và Người sẽ giết chết con thuồng luồng ngoài biển.

Vườn nho của Ðức Chúa

2 Ngày ấy, các ngươi hãy ca ngợi vườn nho tuyệt diệu.

3 Chính Ta, Ðức Chúa, Ta là người canh giữ vườn nho,

vẫn đều đặn tưới nước;

Ta canh giữ ngày đêm, không cho ai phá hoại.

4 Ta không giận nữa đâu: có gai góc hay bụi rậm,

là Ta mở cuộc chiến, Ta sẽ đốt hết một trật.

5 Kẻ nào bám lấy Ta để được che chở,

thì hãy làm lành với Ta; với Ta, nó hãy làm lành.

 

Gia ân và trừng phạt

6 Trong tương lai, Gia-cóp sẽ bén rễ,

Ít-ra-en sẽ trổ nụ đơm bông,

và mặt đất sẽ đầy tràn hoa trái.

7 Phải chăng Người đã đánh nó, như đánh những ai đã đánh nó?

Phải chăng Người đã giết nó, như giết những ai đã giết nó?

8 Người đã thi hành công lý

khi trục xuất bọn chúng, xua đuổi chúng đi.

Người đã thổi làn hơi mãnh liệt của Người,

đánh bật chúng trong ngày gió đông.

9 Chính nhờ vậy mà tội tình Gia-cóp được tẩy xoá,

và việc xoá bỏ tội lỗi đưa đến hậu quả này:

họ đập những viên đá bàn thờ tan tành như đá vôi tán vụn;

cột thờ với bàn thiên cũng chẳng còn.

10 Vì thành trì kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ,

làng xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều,

chỉ còn bò bê đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.

11 Cành héo khô thì bị bẻ gãy, và các bà đến châm lửa đốt đi.

Vì bọn dân này không chịu hiểu,

nên Ðấng tác thành chẳng thương xót,

Ðấng nặn ra chúng chẳng dung tha.

 

Người Ít-ra-en trở về

12 Rồi ngày kia Ðức Chúa sẽ đập lúa từ sông Cả cho tới suối Ai-cập.

Và anh em, hỡi con cái Ít-ra-en,

từng người một, anh em sẽ được Chúa mót nhặt về.

13 Ðến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn,

những kẻ đang mỏi mòn tại đất Át-sua

và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai-cập

sẽ đến và thờ lạy Ðức Chúa trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.