Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Chúa Luôn Còn Mãi Diệu Hiền
Có Bao Giờ Phi Nguyễn
Giuse Chuyện Về Người Phi Nguyễn
Mẹ Mãi Xa Con Phi Nguyễn
Ôi Ánh Sáng Phi Nguyễn
Tình Chúa Nơi Đâu Phi Nguyễn
Trầm Hương Dâng Mẹ Phi Nguyễn
Ave Maria (Gounod) Khánh Hà
Ave Maria (Schubert) Khánh Hà
Bài Ca Chúc Tụng Ban Hợp Xướng Lạc Việt