Chương 30 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Chống đoàn sứ giả được phái qua Ai-cập

1 Khốn thay những đứa con phản nghịch

- sấm ngôn của Ðức Chúa!

Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,

chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,

cứ chồng chất tội này lên tội khác.

2 Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập

tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.

3 Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô

sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,

và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập

sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.

4 Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an,

và sứ giả của nó đã tới Kha-nết,

5 tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự,

chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai,

chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục.

 

Lời sấm khác chống lại phái đoàn

6 Lời sấm về các thú vật miền Ne-ghép.

Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn,

miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay,

chúng mang của cải trên lưng lừa,

và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu

để hiến cho một dân vô tích sự:

7 Sự tiếp viện của Ai-cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch,

vì thế Ta đã gọi Ai-cập là con thủy quái Ra-háp sa cơ.

 

Di chúc

8 Bây giờ trước mặt chúng,

ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ,

để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời.

9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,

những đứa con không muốn nghe luật của Ðức Chúa.

10 Chúng bảo các thầy chiêm: "Ðừng chiêm ngưỡng nữa",

bảo các thầy thị kiến: "Ðừng nói cho chúng tôi

những điều chân thật thấy trong thị kiến;

hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai,

hãy kể cho chúng tôi

những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.

11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Ðức Thánh của Ít-ra-en

trước mặt chúng tôi nữa."

12 Vì vậy, Ðức Thánh của Ít-ra-en phán thế này:

"Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói

mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

13 nên đối với các ngươi,

tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao:

thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.

14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,

bị đập nát không chút xót thương,

đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành

để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.

15 Vì Chúa Thượng là Ðức Chúa,

là Ðức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:

Giả như các ngươi trở lại và ở yên,

hẳn các ngươi đã được cứu thoát;

giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,

ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;

thế nhưng các ngươi đã không muốn!

16 Các ngươi đã nói: "Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn!"

- Ðược! Các ngươi sẽ chạy trốn.

"Chúng tôi sẽ phóng nhanh!"

- Ðược! Quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh.

17 Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ;

chỉ dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết,

cho đến lúc các ngươi

chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.

 

Thiên Chúa sẽ thứ tha

18 Vì vậy Ðức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em,

Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,

vì Ðức Chúa là Thiên Chúa công minh,

hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người!

19 Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem,

ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.

Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi;

nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.

20 Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo

và nước uống trong cơn khốn quẫn.

Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,

và mắt ngươi sẽ thấy Ðấng dạy dỗ ngươi.

21 Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái,

tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau:

"Ðây là đường, cứ đi theo đó!"

22 Những tượng chạm dát bạc,

tượng đúc bọc vàng của ngươi,

ngươi sẽ coi là ô uế,

sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn

và nói: "Cút đi!"

23 Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,

cho lương thực, sản phẩm của đất đai,

thật dồi dào béo bổ.

Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi

sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.

24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối,

cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.

25 Trong ngày đại tàn sát,

khi các ngọn tháp đổ nhào,

trên mọi núi và mọi đồi cao,

sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.

26 Vào ngày Ðức Chúa băng bó vết thương cho dân Người,

và chữa lành những chỗ nó bị đánh,

ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời,

và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy

- ánh sáng của bảy ngày.

 

Chống Át-sua

27 Này Ðức Chúa từ xa đang thân hành ngự đến,

cơn giận của Người cháy bừng như lửa,

nộ khí của Người đè nặng sinh linh.

Môi Người trào phẫn nộ,

lưỡi Người như lửa thiêu.

28 Hơi thở của Người mạnh như thác,

như nước dâng tới cổ.

Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân

cho chúng bị tiêu diệt,

sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước

cho chúng phải lạc đường.

29 Các ngươi sẽ ca hát

như trong đêm cử hành đại lễ,

lòng chan chứa niềm vui

như người bước đi theo nhịp sáo,

tiến về núi Ðức Chúa, về núi đá của Ít-ra-en.

30 Ðức Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,

và cho thấy cánh tay Người đè nặng

trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,

trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.

31 Vì khi nghe tiếng Ðức Chúa, Át-sua sẽ run sợ hãi hùng,

Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.

32 Mỗi lần Ðức Chúa vung gậy lên trừng phạt,

đều có tiếng đàn tiếng trống hoạ theo;

Người sẽ ra tay giao chiến với nó.

33 Từ lâu rồi, lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị - ngay cho cả vua -,

lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng,

củi lửa thật nhiều.

Hơi thở của Ðức Chúa như dòng thác diêm sinh,

sẽ khiến lò bốc cháy.