Chương 34 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Xử tội Ê-đôm

1 Chư dân hỡi, hãy lại mà nghe, các sắc tộc, nào cùng lưu ý.

Hãy nghe đây, hỡi trái đất và mọi loài trên đó,

hỡi địa cầu cùng muôn vật từ đất nảy sinh:

2 Này, Ðức Chúa nổi giận với chư dân hết thảy,

Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,

cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.

3 Những kẻ bị đâm chết sẽ bị quẳng đi xa.

Tử thi xông mùi hôi thối, núi non máu chảy dầm dề.

4 Toàn thể đạo binh trên trời tan rã.

Các tầng trời cuộn lại như cuốn sách.

Cả đạo binh của chúng lụi tàn

như lá nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành.

5 Vì trên trời gươm Ta say máu: sắp giáng xuống Ê-đôm,

xuống một dân Ta đã tuyên án tru diệt.

6 Gươm của Ðức Chúa, máu nhuộm đỏ, mỡ dính bầy nhầy,

máu chiên máu dê, mỡ của trái cật loài cừu.

Vì một hy lễ đã được dâng kính Ðức Chúa tại Bót-ra,

chính là cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.

7 Cùng với chúng, nào trâu, nào bê, nào bò tót đều bị hạ.

Ðất đai của chúng máu tràn lênh láng,

cát bụi của chúng mỡ dính bầy nhầy.

8 Quả thế, đó là ngày Ðức Chúa báo phục,

là năm Người trả oán mà biện hộ cho Xi-on.

9 Và suối nước biến thành nhựa chai,

cát bụi hoá lưu huỳnh, đất đai thành nhựa cháy,

10 ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói;

thế hệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,

không bóng người lai vãng.

11 Ðó sẽ là lãnh địa của nhím và kền kền,

là nơi ở cho loài cú, loài quạ.

Ðức Chúa sẽ giăng dây đo biến nó thành hỗn mang,

Người sẽ thả hòn chì cho nó nên trống rỗng.

12 Giới quý tộc của nó không còn,

ở đó người ta chẳng tôn vương nữa,

mọi thủ lãnh đều sẽ kể bằng không.

13 Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm,

các đồn luỹ kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại.

Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu.

14 Mèo rừng gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau.

Ðó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi.

15 Ðó còn là nơi rắn làm ổ đẻ trứng, ấp cho nở và ủ ấm đàn con.

Cũng tại đó, lũ diều hâu tụ tập, con nào cũng có bạn có đôi.

16 Hãy tìm trong sách của Ðức Chúa và đọc:

sẽ không thiếu một con nào trong chúng,

con nào cũng có bạn có đôi.

Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền,

chính thần khí Người quy tụ lại.

17 Chính Người đã bốc thăm,

và tay Người đã dùng dây đo mà chia phần cho chúng.

Ðến muôn đời, chúng sẽ được thừa hưởng phần này,

chúng sẽ ở lại đây hết đời này qua đời nọ.