Chương 43 => Sách Tiên Tri Ysaya (I-sai-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

Ðức Chúa phù trợ và giải thoát Ít-ra-en

1 Nhưng bây giờ, đây là lời Ðức Chúa phán,

lời của Ðấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp,

lời của Ðấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en:

Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,

đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!

2 Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,

ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn;

ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,

ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.

3 Vì chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ,

là Ðức Thánh của Ít-ra-en, Ðấng cứu độ ngươi.

Ta đã thí Ai-cập làm giá chuộc ngươi về,

nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi.

4 Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,

vốn được Ta trân trọng và mến thương,

nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi,

nộp bao dân nước thế mạng ngươi.

5 Ðừng sợ, có Ta ở với ngươi!

Từ phương Ðông, Ta sẽ đưa con cái ngươi về,

và từ phương Tây, Ta sẽ cho con cháu ngươi đoàn tụ.

6 Ta sẽ nói với phương Bắc: Ðưa cho Ta!

Và nói với phương Nam: Ðừng giữ lại!

Hãy đưa con trai Ta về từ viễn xứ,

và con gái Ta từ góc biển chân trời.

7 Ðó là tất cả những người mang danh Ta, đã được Ta tạo dựng,

nắn thành hình và làm nên, cho danh Ta rạng ngời vinh hiển.

 

Ðức Chúa là Thiên Chúa độc nhất

8 Hãy để cho dân này ra đi, dân có mắt mà mù, có tai mà điếc!

9 Chư dân hãy cùng nhau tập họp, liệt quốc nào tề tựu bên nhau!

Ai trong chúng đã cho hay những điều đó,

đã cho chúng ta nghe những chuyện ngày xưa?

Cứ đưa ra nhân chứng và bào chữa cho mình,

để mọi người được nghe và nói rằng: Ðúng thế!

10 Chính các ngươi là nhân chứng của Ta

- sấm ngôn của Ðức Chúa -, là bề tôi Ta đã tuyển chọn,

để các ngươi nhận biết và tin Ta, và hiểu rõ Ta vẫn là Ta:

trước Ta, chẳng có thần nào khác được hình thành,

và sau Ta cũng vậy.

11 Chính Ta, chính Ta đây là Ðức Chúa,

ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.

12 Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe,

chứ giữa các ngươi, chẳng có thần lạ nào.

Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta

- sấm ngôn của Ðức Chúa -, và chính Ta là Thiên Chúa,

13 tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta,

Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?

Chống lại Ba-by-lon (Ba-ben)

14 Ðây là lời Ðức Chúa, Ðấng cứu chuộc các ngươi,

Ðức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này:

Vì các ngươi, Ta đã sai người đến Ba-by-lon;

mọi thanh cửa thành, Ta quăng xuống đất,

làm cho tiếng reo hò của dân Can-đê trở thành lời ai oán.

15 Chính Ta là Ðức Chúa, Ðức Thánh các ngươi thờ,

Ðấng tạo thành Ít-ra-en, Ðấng làm vua cai trị các ngươi.

 

Những điềm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới

16 Ðây là lời Ðức Chúa,

Ðấng đã vạch một con đường giữa đại dương,

một lối đi giữa sóng nước oai hùng,

17 Ðấng đã cho xuất trận

nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng:

- tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,

đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.

18 Người phán như sau:

"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,

chớ quan tâm về những việc thuở trước.

19 Này Ta sắp làm một việc mới,

việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?

Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta;

vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,

cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.

21 Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.

 

Ít-ra-en bội nghĩa vong ân

22 Vậy mà, hỡi Gia-cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta;

phải, hỡi Ít-ra-en, ngươi đã chán Ta rồi.

23 Ngươi đã không đem chiên đến làm lễ toàn thiêu dâng Ta,

làm hy lễ cho Ta được vinh hiển.

Ta đâu có làm ngươi khổ cực vì phải dâng lễ phẩm cho Ta,

cũng chẳng làm cho ngươi chán chường

vì chuyện hương với khói.

24 Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,

cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.

Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,

làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.

25 Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,

Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,

và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.

26 Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách,

rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử;

có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.

27 Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,

và những người lãnh đạo ngươi đã phản nghịch cùng Ta.

28 Vì vậy, Ta đã phế bỏ các vị chức trách đền thờ,

đã lên án tru diệt Gia-cóp

và bỏ mặc Ít-ra-en cho người đời thoá mạ.