Chương 13 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)1 Ðây sẽ là lần thứ ba, tôi đến với anh em, mọi việc phải được đoán định do miệng hai hay ba nhân chứng. 2 Tôi đã dặn trước và bây giờ xin dặn lại -- như khi có mặt lần thứ hai thế nào, thì bây giờ vắng mặt cũng thế -- cho những kẻ đã phạm tội trước kia, và hết mọi người khác, là: Nếu tôi đến lại, tôi sẽ không dung thứ nữa, 3 vì lẽ anh em muốn được thấy tang chứng là thực có Ðức Kitô phán dạy trong tôi: Ngài không yếu đuối đâu, trái lại Ngài mạnh sức nơi anh em! 4 Ðả hẳn Ngài đã chịu đóng đinh thập giá vì sự yếu đuối, nhưng Ngài sống bởi quyền năng Thiên Chúa. Và cả chúng tôi nữa, chúng tôi yếu đuối trong Ngài, nhưng chúng tôi sẽ được sống làm một với Ngài, do bởi quyền năng Thiên Chúa, (trong cách xử sự với anh em.

5 Anh em hãy nghiệm xét chính mình, xem anh em còn trong lòng tin không; hãy hạch khảo chính mình! hay là anh em không nhận thấy có Ðức Yêsu Kitô trong anh em? Họa chăng là anh em đã bị đánh hỏng! 6 Tôi hi vọng rằng anh em sẽ nhận biết là chúng tôi không bị đánh hỏng (trong việc thi hạch đó)! 7 Chúng tôi khẩn xin Thiên Chúa đừng để anh em làm điều gì trái, chứ không phải để chúng tôi thắng cuộc (trong việc đấu sức này đâu); trái lại chỉ muốn anh em hành thiện, hầu chúng tôi như được thua cuộc! 8 Vì chúng tôi không có sức gì chống lại sự thật, trái lại chỉ để phò tá sự thật. 9 Quả chúng tôi vui sướng khi chúng tôi yếu đuối, còn anh em được mạnh mẽ. Ðiều chúng tôi ước nguyện là anh em cải thiện. 10 Vì lẽ đó mà xa mặt, tôi viết các điều này, ngõ hầu khi có mặt tôi khỏi phải nghiêm phạt, theo quyền Chúa đã ban cho tôi để tài bồi chứ không phải để triệt hạ!

Kết thúc

11 Kỳ dư, hỡi anh em, hãy vui mừng, hãy cải thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy ở hòa thuận cùng nhau và Thiên Chúa mến yêu và bình an sẽ ở cùng anh em!

12 Hãy áp má hôn nhau cách thánh thiện mà chào nhau. Các thánh hết thảy gửi lời chào anh em!

13 Ân sủng của Chúa Yêsu, lòng mến của Thiên Chúa và sự hiệp nhất của Thánh Thần ở cùng anh em hết thảy!