Chương 4 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)1 Vì lẽ ấy, đã được đoái thương mà sung công phục vụ, chúng tôi không quản ngại từ nan. 2 Trái lại, chúng tôi đã từ hẳn những mưu thầm chước ẩn đáng hổ thẹn, không dỡ trò bịp bợm, không xuyên tạc lời Thiên Chúa; nhưng công nhiên giải bày sự thật, chúng tôi giới thiệu mình với mọi lương tâm người đời, trước mặt Thiên Chúa. 3 Nhưng nếu Tin mừng của chúng tôi có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất nơi những kẻ phải hư đi, 4 (tức là) nơi những kẻ không tin, thần đời này đã làm cho tâm tư họ ra mù quáng, khiến họ không thể thấy rõ được là đã rạng sáng rồi Tin Mừng vinh quang của Ðức Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa. 5 Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, song là Ðức Kitô Yêsu, (Ngài là) Chúa, còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Ðức Yêsu. 6 Vì chưng Thiên Chúa, Ðấng đã phán: Từ tối tăm hãy bật sáng! Chính Người đã làm bật sáng nơi lòng chúng tôi, để (chúng tôi làm cho thiên hạ) nhìn biết, trong ánh sang ấy, vinh quang của Thiên Chúa chói loà nơi nhan thánh Ðức Kitô.

Yếu đuối và đau khổ của tông đồ

7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành lọ đất, ngõ hầu quyền lực siêu vời kia thực rõ là của Thiên Chúa, chớ không phải xuất tự chúng tôi. 8 Chúng tôi bị ép dồn mọi mặt, nhưng không bị nghẽn; lâm bĩ nhưng không mạt lộ; 9 bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ; bị quật ngã, nhưng không bị diệt. 10 Mọi thời và khắp nơi, chúng tôi mang trong thân mình chúng tôi cuộc tử nạn của Ðức Yêsu, ngõ hầu sự sống của Ðức Yêsu cũng được hiện tỏ nơi mình chúng tôi. 11 Vì tuy sống đó, nhưng luôn luôn chúng tôi bị phó nộp cho án chết, vì Ðức Yêsu, ngõ hầu sự sống của Ðức Yêsu cũng được hiện tỏ nơi cái xác chết dở của chúng tôi. 12 Ấy vậy, nơi chúng tôi sự chết ra công, còn sự sống, nơi mình anh em.

13 Ðược có cũng một tinh thần tin vững theo điều đã viết:

Tôi đã tin, nên tôi đã nói,

thì chúng tôi tin và bởi đó chúng tôi nói, 14 bởi biết rằng Ðấng làm cho Ðức Yêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Yêsu, và đặt chúng tôi bên Ngài cùng với anh em. 15 Vì mọi sự thay thảy đều vì anh em, ngõ hầu ân sủng càng chan chứa thì càng dậy lên tràn đầy, do tự nhiều người hơn, lời cảm tạ cho vinh quang của Thiên Chúa.

16 Bởi thế, chúng tôi không quản ngại từ nan. Trái lại, dẫu rằng con người bên ngoài nơi chúng tôi tiêu hao tàn tạ, thì con người bên trong nơi chúng tôi cứ ngày ngày canh tân đổi mới. 17 Vì rằng chút gian truân nhẹ bồng trong hiện tại gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời, tuyệt đỉnh, 18 miễn sao chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là vào những điều mắt không trông thấy được, vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu.