Chương 8 => Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Corinthô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)II. Về Việc Quyên Trợ Giúp Tín Hữu Yêrusalem

 

Gửi gắm việc quyên trợ.

Các đại diện

1 Hỡi anh em, chúng tôi muốn nói cho anh em hay về ơn Thiên Chúa đã ban cho các hội thánh xứ Makêđonia: 2 là giữa bao gian truân thử thách họ được chan chứa vui mừng bởi đã có thể biến cảnh nghèo khó cùng độ của họ nên kho tràn đầy phúc hậu. 3 Vì theo sức của họ, và -- tôi có thể làm chứng được -- quá sức họ nữa, họ đã tự động, 4 khẩn khoản nài nẵng chúng tôi cho họ được ơn tham dự vào việc phục vụ các thánh. 5 Họ đã đi quá điều chúng tôi hi vọng: Họ đã tự hiến mình trước tiên là cho Chúa, rồi cho chúng tôi vì ý Thiên Chúa. 6 Nhân đó, chúng tôi đã xin Titô là: cũng như anh đã đứng ra khởi sự thế nào, thì cũng hãy chu toàn việc ân đức ấy như vậy nữa ở nơi anh em.

7 Vả lại cũng như anh em được trổi trang về mọi mặt: về lòng tin, về lời nói, về trí tri, về sốt sắng mọi kiểu, về lòng mến chúng tôi đã thông cho anh em, thì về việc ân đức này, anh em cũng lo cho được trổi trang. 8 Tôi nói thế không phải là truyền lịnh, nhưng chỉ nêu lên lòng sốt sắng của kẻ khác, để được phúc nhận thấy lòng mến chân thành của anh em. 9 Vì anh em biết ân đức của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô: làm sao giàu có như Ngài, mà vì anh em, Ngài đã nên nghèo khó, ngõ hầu anh em được nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.

10 Về điều này, tôi chỉ trình bày một ý kiến; vả chăng điều ấy cũng ám hạp với anh em: anh em chẳng những đã tra tay thi hành, mà lại đề xướng quyết định tự năm ngoái. 11 Thì nay, hãy chu toàn cho xong việc, ngõ hầu đã hăng hái quyết định sao, việc chu toàn -- tùy lực -- cũng được như thế nữa. 12 Vì nếu sẵn lòng hăng hái nhiệt thành, thì có bao nhiêu cũng thảo, chứ nói làm gì điều mình không có. 13 Vì không lẽ để kẻ khác được thư thái, còn anh em lại bị cùng quẫn! Miễn sao có sự đồng đều. 14 Trong hoàn cảnh hiện thời, sự dư giả của anh em đắp vào sự thiếu thốn của họ, để rồi ra sự dư giả của họ cũng sẽ bồi vào sự thiếu thốn của anh em, và như thế là có đồng đều, 15 như đã viết:

Kẻ được nhiều cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu.

16 Ðội ơn Thiên Chúa, Ðấng đặt vào lòng Titô cũng một lòng sốt sắng như thế đối với anh em. 17 Vì chưng anh đã nhận lời tôi xin; và càng sốt sắng hơn, anh đã lên đường đến với anh em, không chút miễn cưỡng. 18Cùng với anh, chúng tôi phái một người anh em khác, có danh vọng trong việc rao giảng Tin mừng khắp các hội thánh. 19 Không những thế, anh ấy đã được các hội thánh chỉ định làm bạn đồng hành với chúng tôi trong việc ân đức này chúng tôi đảm nhận, để làm sáng danh Chúa và làm thỏa lòng nhiệt thành của chúng tôi. 20 Chúng tôi đề phòng như thế, kẻo có ai chê trách chúng tôi về món tiền lớn lao chúng tôi phải đảm nhận. 21 Vì chúng tôi quan tâm đến điều thiện, không những trước mặt Chúa, mà cả trước mặt người ta. 22 Cùng với họ, chúng tôi còn phái một người anh em nữa, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần và nhiều kiểu là có lòng sốt sắng; và nay sốt sắng hơn nữa, bởi d9ầy lòng tin cậy vào anh em. 23 Vậy về Titô, thì này: anh là người bạn đồng công cộng tác của tôi được ủy đến với anh em; còn về các anh em kia, thì: họ là phái viên của các hội thánh, và là vinh dự của Ðức Kitô. 24 Vậy, trước mặt các hội thánh, anh em hãy chứng tỏ cho họ thấy lòng yêu mến của anh em, và làm sao tôi đã có lý mà tự hào về anh em.