Bài hát: Giuse Chuyện Về Người | Nghe
Album: Thánh Ca Tuyển Chọn (Vol.6 - 2008) - Phi Nguyễn | Nghe toàn bộ album
 1. Giuse Chuyện Về Người
 2. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 3. Có Bao Giờ
 4. Trong Trái Tim Chúa
 5. Trầm Hương Dâng Mẹ
 6. Tình Chúa Nơi Đâu
 7. Thánh Thần Hãy Đến
 8. Dấn Thân
 9. Chúa Luôn Còn Mãi
 10. Ôi Ánh Sáng
 11. Cầu Xin Thánh Gia
 12. Mẹ Mãi Xa Con