Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Bài Ca Dâng Hiến V.A
Bài Ca Dâng Mẹ Ca Đoàn Thiên Cung
Bài Ca Đức Tin Hoài Nam
Bài Ca Ngàn Trùng Ca Đoàn Thiên Cung
Bao Tháng Ngày Trần Gian Khánh Duy Lm. Pet. Huy Hoàng
Bát Hành Ca Tuấn Vũ
Bí Tích Cao Cả Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Biết Chúa Biết Con Mộng Thi
Bỏ Chúa, Còn Gì? Diệu Hiền Lm. Pet. Huy Hoàng
Bờ Đá Xanh Tạ Tội Lệ Hằng