Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Có Gì Cao Quý Trần Ngọc
Con Chỉ Là Tạo Vật V.A
Con Chỉ Là Tạo Vật Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
Con Đến Đây Thờ Lạy Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Đường Chúa Đã Đi Lm. JB Nguyễn Sang
Còn Gì Cho Ngày Mai Cam Thơ
Con Kính Thờ Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Mang Kính Màu Gì Thanh Sử Lm. Pet. Huy Hoàng
Con Nay Trở Về V.A
Con Phải Làm Chi Thanh Sử