Bài hát: Chúa Luôn Còn Mãi | Nghe
Album: Thánh Ca Tuyển Chọn (Vol.6 - 2008) - Phi Nguyễn | Nghe toàn bộ album
 1. Chúa Luôn Còn Mãi
 2. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 3. Có Bao Giờ
 4. Trong Trái Tim Chúa
 5. Trầm Hương Dâng Mẹ
 6. Tình Chúa Nơi Đâu
 7. Thánh Thần Hãy Đến
 8. Giuse Chuyện Về Người
 9. Dấn Thân
 10. Ôi Ánh Sáng
 11. Cầu Xin Thánh Gia
 12. Mẹ Mãi Xa Con