Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Bờ Đá Xanh Tạ Tội Lm. JB Nguyễn Sang
Bờ Đá Xanh Tạ Tội Ca Đoàn Thiên Cung
Bỏ Ngày Con Biết Theo Ai Lm. JB Nguyễn Sang
Bông Hồng Dâng Mẹ Lm. JB Nguyễn Sang
Cảm Tạ Cha Xuân Trường
Cao Cung Lên Mỹ Lệ
Cao Cung Lên Lm. JB Nguyễn Sang
Cao Cung Lên Khánh Hà
Cầu Cho Cha Mẹ 2 V.A
Cầu Xin Thánh Gia V.A