Bài hát: Mẹ Mãi Xa Con | Nghe
Album: Thánh Ca Tuyển Chọn (Vol.6 - 2008) - Phi Nguyễn | Nghe toàn bộ album
 1. Mẹ Mãi Xa Con
 2. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 3. Có Bao Giờ
 4. Trong Trái Tim Chúa
 5. Trầm Hương Dâng Mẹ
 6. Tình Chúa Nơi Đâu
 7. Thánh Thần Hãy Đến
 8. Giuse Chuyện Về Người
 9. Dấn Thân
 10. Chúa Luôn Còn Mãi
 11. Ôi Ánh Sáng
 12. Cầu Xin Thánh Gia