Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Đã Mấy Mùa Đông Lam Phương, Chung Tử Lưu
Dấn Thân Phi Nguyễn
Dâng Chúa Trời V.A
Dâng Mẹ V.A
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền Lm. JB Nguyễn Sang
Dắt Vào Tình Yêu Ca Đoàn Thiên Cung
Dấu Ấn Tình Yêu Mộng Thi
Dấu Ấn Tình Yêu V.A
Để Ở Với Con Hồng Sơn, Kim Lan
Đêm Đêm Nguyện Cầu Quốc Biên