Chương 13 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)2) Ðời sống của những kẻ tin

1 Ước gì tình huynh đệ được bền mãi! 2 Anh em đừng quên đức hiếu khách, vì nhờ đó mà có kẻ không ngờ đã tiếp đón thiên thần làm khách trọ. 3 Hãy nhớ đến các kẻ bị lao tù, như cùng thông chia xiềng xích; đến những người bị hành hạ, cũng như chính mình phải chịu nơi thân xác. 4 Hôn nhân phải được tôn trọng nơi mọi người; phòng sự phải là hoàn toàn thanh khiết. Dâm dật và ngoại tình, Thiên Chúa sẽ phán xét! 5 Trong cách xử thế, không thói ham tiền; đành lòng với phận mình hiện có; vì Người đã phán: Ðừng sợ Ta bỏ bê, thí mặc ngươi đi! 6 Khiến ta dám hiên ngang mà nói:

Chúa là Ðấng đáp cứu tôi, tôi sẽ không sợ!

Người phàm có làm gì được tôi.

 

3) Hành đạo chân chính và sai lạc

7 Anh em hãy nhớ đến những người lĩnh đạo anh em, họ đã giảng Lời Thiên Chúa cho anh em. Hãy nhìn ngắm xem đời họ kết liễu làm sao mà noi gương lòng tin của họ.

8 Ðức Yêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời! 9 Anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ! Ðã hẳn là tốt: lo cho lòng mình được kiên vững, bởi ân sủng, chứ không phải bởi những thức ăn. Họ chẳng được tấn ích gì, những người đi theo đàng ấy. 10 Ta có tế đàn mà những kẻ phụng sự Nhà tạm không được phép ăn. 11 Vì những vật Thượng tế đã lấy máu đem vào thánh điện để tạ tội, thì thây phải đem thiêu bên ngoài doanh trại. 12 Vì thế Ðức Yêsu để tác thánh dân nhờ Máu Ngài, thì đã chịu nạn bên ngoài cổng. 13 Vậy ta hãy ra ngoài doanh trại mà đến cùng Ngài, vác lấy hổ nhục của Ngài. 14 Vì ta không có thành lâu bền ở đây, nhưng ta ruổi tìm thành trì sẽ đến! 15 Vậy nhờ Ngài, mọi thời, ta hãy hiến dâng Thiên Chúa lễ tế ngợi khen, tức là hoa quả của những môi miếng tuyên xưng danh Người. 16 Ðừng lãng quên đức từ thiện, việc tương tế: vì những lễ tế như thế Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận.

17 Anh em hãy vâng lời những người lĩnh đạo anh em, hãy biết phục tùng, vì họ canh giữ linh hồn anh em, như những kẻ sẽ phải trả lẽ, để họ được vui mừng thi hành phận sự, chứ không phải than phiền, vì điều ấy chẳng báo bổ gì cho anh em!

18 Xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, thiết tưởng chúng tôi có lương tâm ngay lành, trong mọi sự muốn qua một đời lương thiện! -- 19 Cách tha thiết, tôi xin anh em làm thế, ngõ hầu tôi được kíp trả lại cho anh em! --

Lời kết

20 Xin Thiên Chúa bình an, Ðấng đã dẫn khỏi cõi chết Chúa chiên lớn lao trong máu Giao ước muôn đời, Chúa chúng ta, Ðức Yêsu, 21 (xin Người) chuẩn bị anh em xứng mọi sự lành, để thi hành ý muốn của Người, và thực hiện nơi anh em điều đẹp mắt Người, nhờ Ðức Yêsu Kitô. Vinh quang cho Ngài đời đời kiếp kiếp. Amen.

Tin tức và từ tạ

22 Hỡi anh em, tôi xin anh em vui lòng chịu lấy huấn từ. Vả lại kèm theo ít lời, tôi xin gửi tới anh em. 23 Anh em biết: Anh Timôthê của chúng ta đã được thả ra rồi. Cùng với anh, nếu anh đến, tôi sẽ gặp mặt anh em! 24Xin gửi lời chào các vị lãnh đạo anh em, và hết thảy các thánh. Anh em đất Ý gửi lời chào anh em.

25 Ân sủng ở cùng anh em hết thảy!