Chương 12 => Thư Gửi Tín Hữu Hipri | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)IV. Ðức Tin Và Sự Kiên Nhận

A. Ðức Tin Của Tiền Bối

 

Nhập đề. Thời tiên khởi

1 Tin là các chiếm hữu những điều còn trong hi vọng, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. 2 Vì nhờ đó các tiền nhân đã được (Thiên Chúa) chứng giám cho.

3 Bởi tin, ta hiểu được là các thế giới đã được xếp đặt bởi lời Thiên Chúa, cho nên không phải do tự những vật hữu hình đã phát ra điều người ta thấy được.

4 Bởi tin, Abel đã hiến dâng Thiên Chúa lễ tế sung túc hơn Cain, và nhờ đó ông đã được chứng giám là công chính: Thiên Chúa làm chứng ngay nơi lễ vật của ông, và nhờ đó, chết rồi, ông còn lên tiếng.

5 Bởi tin, Hênóc đã được dời đi chốn khác để khỏi thấy cái chết: và người ta đã không còn gặp ông nữa, vì Thiên Chúa đã cho ông dời đi chốn khác -- Nhưng trước lúc dời đi, ông đã được chứng giám là đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. 6 Còn không đức tin, thì vô phương làm đẹp lòng (Thiên Chúa). Vì ai lại gần Thiên Chúa thì phải tin là Người có, và Người thưởng công những ai tìm kiếm Người.

7 Bởi tin, Noê được lời sấm báo cho những điều người ta chưa hề thấy; một lòng túc kính, ông sửa soạn chiếc tàu để cứu gia đình ông. Nhờ đó, ông đã lên án thế gian, và được thừa hưởng sự công chính chiếu theo lòng tin làm cơ nghiệp.

Thời các tổ phụ

8 Bởi tin, Abraham được kêu gọi đã vâng lời ra đi đến xứ ông sẽ chịu lấy làm cơ nghiệp; ông ra đi mà không biết mình đi đâu. 9 Bởi tin, ông đã ngụ cư nơi đất đã hứa như đất khách quê người, ở trong lều trại, cũng như Isaac và Jacob, những kẻ cùng được thừa hưởng lời hứa làm cơ nghiệp. 10 VÌ ông ngóng đợi cái thành có nền móng, mà chính Thiên Chúa là người kiến trúc và là hóa công.

11 Bởi tin, cả Sara nữa đã được sức gây giống nòi sinh con, vả lại khi đã quá tuổi nghịch thời, bởi bà cho rằng: Người trung tin, Ðấng đã ban lời hứa. 12 Vì thế mà do tự một người -- mà lại là một người hầu chết cằn rồi -- con cái sinh ra đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển, số mục vô biên.

13 Thể theo lòng tin, các người ấy đã chết hết thảy, mà không lĩnh được các điều đã hứa, nhưng chỉ nhìn xa xa và vói chào, cùng thú nhận mình là khách lạ, là người ngụ cư trên đất. 14 Vì ai nói thế là chứng tỏ mình còn đang kiếm tìm quê hương. 15 Mà nếu họ nhớ quê nhà họ đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có dịp mà quay trở lại. 16 Kỳ thực, họ mong mỏi quê quán hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế Thiên Chúa không sượng cho gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn cho họ một thành.

17 Bởi tin, Abraham đã hiến dâng Ysaac khi Thiên Chúa thử lòng, và ông tiến dâng đứa con một, ông là người đã đón nhận các lời hứa, 18 là kẻ đã được (Thiên Chúa) phán bảo: Nơi Ysaac, ngươi sẽ có dòng giống đội tên ngươi, 19 bởi ông tính rằng: Thiên Chúa quyền phép đủ để làm cho người chết sống lại; do đó ông đã được lại con ông, sự đã nên như triệu báo.

20 Bởi tin nữa, Ysaac đã nhắm về tương lai mà chúc lành cho Yacob và Esau. 21 Bởi tin, Yacob sắp chết đã chúc lành cho mỗi người con của Yuse và phục lạy trên đầu gậy của ông. 22 Bởi tin, Yuse, lúc mãn đời, đã gợi đến cuộc Xuất hành của con cái Israel và đã căn dặn về hài cốt của ông.

Thời Xuất hành

23 Bởi tin, Môsê sinh ra đã được cha mẹ giấu đi ba tháng, vì họ thấy con trẻ xinh xắn, và họ đã chẳng sợ sắc chỉ nhà vua. 24 Bởi tin, Môsê lớn lên đã không chịu được gọi là con công chúa của Pharaô; 25 thà bị hành hạ làm một với dân của Thiên Chúa, hơn là yên hưởng cái sướng nhất thời tội lỗi, 26 coi sự ô nhục của Ðức Kitô làm sự giàu sang lớn hơn các kho tàng Ai Cập; vì ông đã ngước mắt nhìn lên phần thưởng. 27 Bởi tin, ông đã bỏ Ai Cập, không hãi sợ lôi đình nhà vua; như thể nhìn thấy Ðấng không thể thấy, ông đã kiên trì. 28 Bởi tin, ông đã hành lễ Vượt qua và rảy máu ngăn thần tru diệt đụng đến các con đầu lòng của họ. 29 Bởi tin, họ đã ngang qua biển đỏ, như thể trên cạn, còn dân Ai Cập đã thử ngang qua, thì bị trầm luân chết giạt.

30 Bởi tin, Yêrikhô đã sập, sau khi họ đã vòng quanh bảy ngày. 31 Bởi tin, Rahab, gái điếm, đã không bị diệt với phường ngỗ nghịch, bởi đã trấn an tiếp đón những người thám thính.

Anh hùng và tử đạo

32 Và còn phải nói gì nữa? Vì thời giờ đâu cho đủ, nếu tôi muốn tường thuật về Ghêđêôn, Barak, Samsôn, Yeptê, Ðavít, Samuel và các tiên tri. 33 Họ là những người, nhờ Ðức tin, đã chiến thắng các nước, đã thi hành công lý, đã đạt được lời hứa, đã khóa miệng sư tử, 34 đã dập tắt sức lửa thiêu, đã thoát khỏi lưỡi gươm trần, đã được khang cường thoát khỏi ốm yếu, đã nên hùng dũng trong trận mạc, đã đẩy lui hàng ngũ địch thù tha bang. 35 Có những phụ nữ đã được người chết sống lại.

Nhưng có những người khác đã bị căng nọc tấn đòn, họ đã khước từ giải thoát, ngõ hầu được hưởng sự sống lại hoàn hảo hơn. 36 Có những người khác nữa đã dạn với phỉ hổ, đòn vọt, lại còn xiềng xích và tù ngục. 37Họ đã bị ném đá, bị cưa xẻ, bị thiêu đốt, bị chết gươm đâm. Họ đã phải phiêu bạt tứ xứ, mình phủ da cừu da dê, bị thiếu thốn, bị hiếp đáp, bị hành hạ. 38 Với họ, thế gian đã chẳng xứng, họ lang thang trong chốn hoang vu, trên núi non, nơi hang sâu, trong hầm đất. 39 Họ hết thảy đã được (Thiên Chúa) chứng giám nhờ bởi đức tin, thế mà họ không được lĩnh lấy điều đã hứa: 40 Thiên Chúa, vì dự liệu cho ta một cái gì hoàn hảo hơn, (thì đã không để) họ đạt thấu thành toàn mà lại không có ta!