STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Chúa Thương Gọi Về Huy Hoàng Xem
2 Chúa Về Trời Huy Hoàng Xem
3 Chúa Vì Yêu Con Huy Hoàng Xem
4 Chúc Tụng Ba Ngôi Huy Hoàng Xem
5 Chung Một Niềm Tin Huy Hoàng Xem
6 Con Chẳng Là Chi Huy Hoàng Xem
7 Con Có Chi Huy Hoàng Xem
8 Con Có Gì Để Dâng Huy Hoàng Xem
9 Con Tiếng Dâng Huy Hoàng Xem
10 Con Trở Về Huy Hoàng Xem
11 Dâng Lễ 1 Huy Hoàng Xem
12 Dâng Lễ 2 Huy Hoàng Xem
13 Dâng Lễ Vật Huy Hoàng Xem
14 Đức Ki-tô Đã Phục Sinh Huy Hoàng Xem
15 Hãy Dọn Đường Chúa Đến Huy Hoàng Xem
16 Hãy Thật Lòng Trở Về Huy Hoàng Xem
17 Hãy Trở Về Cùng Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
18 Khi Dâng Của Lễ Huy Hoàng Xem
19 Lạy Chúa Thánh Thần Huy Hoàng Xem
20 Lạy Chúa, Xin Nhớ Lại Huy Hoàng Xem
21 Lạy Chúa, Xin Xót Thương Huy Hoàng Xem
22 Lạy Vua Giêsu Huy Hoàng Xem
23 Lễ Hiển Linh Huy Hoàng Xem
24 Mình Máu Chúa Huy Hoàng Xem
25 Mừng Chúa Sống Lại Huy Hoàng Xem
26 Mừng Vui Lên Huy Hoàng Xem
27 Nghe Lời Chúa Gọi Huy Hoàng Xem
28 Ôi Thập Giá Cao Sang Huy Hoàng Xem
29 Reo Vui Lên Huy Hoàng Xem
30 Say Noel Xem
31 Say Noel (bè 2) Xem
32 Say Noel (bè 4) Xem
33 Thánh Giuse Huy Hoàng Xem
34 Thánh Tử Đạo 1 Huy Hoàng Xem
35 Thánh Tử Đạo 2 Huy Hoàng Xem
36 Về Cùng Chúa Huy Hoàng Xem
37 Vui Lên Nào Huy Hoàng Xem
38 Xin Dâng Đời Con Huy Hoàng Xem
39 Xin Đức Tin Vững Mạnh - Chúa Nhật 20 TNA Huy Hoàng Xem