STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Chúa Nhật 25 TN A - Xin Đong Đầy Tim Con Huy Hoàng Xem
2 Chúa Nhật 25 TN B - Ai Muốn Làm Lớn Huy Hoàng Xem
3 Chúa Nhật 25 TN C - Không Ai Làm Tôi Hai Chủ Huy Hoàng Xem
4 Chúa Nhật 26 TN A - Lời Nói Việc Làm Huy Hoàng Xem
5 Chúa Nhật 26 TN B - Con Tưởng Rằng Chỉ Có Con Huy Hoàng Xem
6 Chúa Nhật 26 TN C - Người Giàu Kẻ Nghèo Huy Hoàng Xem
7 Chúa Nhật 27 TN A - Người Canh Tác Vườn Nho Huy Hoàng Xem
8 Chúa Nhật 27 TN B - Sự Gì Thiên Chúa Phối Hiệp Huy Hoàng Xem
9 Chúa Nhật 27 TN C - Xin Ban Thêm Đức Tin Huy Hoàng Xem
10 Chúa Nhật 28 TN A - Chúa Mời Dự Tiệc Huy Hoàng Xem
11 Chúa Nhật 28 TN B - Con Phải Làm Chi Huy Hoàng Xem
12 Chúa Nhật 28 TN B - Người Giàu Khó Vào Nước Trời Huy Hoàng Xem
13 Chúa Nhật 28 TN C - Cảm Tạ Ơn Chúa Huy Hoàng Xem
14 Chúa Nhật 29 TN A - Đời Cho Con Điều Gì Huy Hoàng Xem
15 Chúa Nhật 29 TN B - Ai Muốn Làm Lớn Huy Hoàng Xem
16 Chúa Nhật 29 TN C - Hãy Cầu Nguyện Luôn Huy Hoàng Xem
17 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A - Chúa Vẫn Luôn Bên Con Huy Hoàng Xem
18 Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A - Ai Uống Nước Ta Cho Huy Hoàng Xem
19 Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A- Ai Uống Nước Ta Ban Huy Hoàng Xem
20 Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B - Đền Thờ Chúa Huy Hoàng Xem
21 Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C - Sẽ Chết Nếu Không Sám Hối Huy Hoàng Xem
22 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A - Con Biết Cậy Ai Huy Hoàng Xem
23 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A - Vui Lên Nào Huy Hoàng Xem
24 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B - Sống Đời Chứng Nhân Huy Hoàng Xem
25 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C - Chúng Con Phải Làm Chi Huy Hoàng Xem
26 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A - Đường Đi Theo Chúa Huy Hoàng Xem
27 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B - Đừng Sợ Hãi, Chớ Nghi Ngờ Huy Hoàng Xem
28 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C - Chúa Luôn Kề Bên Huy Hoàng Xem
29 Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C - Tạ Ơn Chúa Huy Hoàng Xem
30 Chúa Nhật 3 TN A - Chúa Là Ánh Sáng Huy Hoàng Xem
31 Chúa Nhật 3 TN B - Thời Kỳ Dã Man Huy Hoàng Xem
32 Chúa Nhật 3 TN C - Con Quen Làm Gì Huy Hoàng Xem
33 Chúa Nhật 3 TN C - Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh Huy Hoàng Xem
34 Chúa Nhật 30 TN A - Điều Răn Trọng Nhất Huy Hoàng Xem
35 Chúa Nhật 30 TN B - Người Mù Bên Vệ Đường Huy Hoàng Xem
36 Chúa Nhật 30 TN C - Hai Người Cầu Nguyện Huy Hoàng Xem
37 Chúa Nhật 31 TN A - Nói Mà Không Làm Huy Hoàng Xem
38 Chúa Nhật 31 TN B - Điều Răn Nào Trọng Nhất Huy Hoàng Xem
39 Chúa Nhật 31 TN C - Gia-kêu Gặp Chúa Huy Hoàng Xem
40 Chúa Nhật 32 TN A - Người Khôn Kẻ Dại Huy Hoàng Xem
41 Chúa Nhật 32 TN B - Canh Chừng Huy Hoàng Xem
42 Chúa Nhật 32 TN B - Khi Làm Việc Lành Huy Hoàng Xem
43 Chúa Nhật 32 TN C - Khi Mọi Người Sống Lại Huy Hoàng Xem
44 Chúa Nhật 32 TN C- Khi Sống Lại Huy Hoàng Xem
45 Chúa Nhật 33 TN B - Rồi Đến Một Ngày Huy Hoàng Xem
46 Chúa Nhật 33 TN C - Hãy Canh Phòng Huy Hoàng Xem
47 Chúa Nhật 34 TN A - Chúa Xét Xử Huy Hoàng Xem
48 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Chúa Là Nguồn Ánh Sáng Huy Hoàng Xem
49 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Con Mù Lòa Huy Hoàng Xem
50 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B -Thiên Chúa Yêu Thế Gian Huy Hoàng Xem