STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C - Con Như Người Con Thứ Huy Hoàng Xem
2 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C - Con Xin Trở Về Huy Hoàng Xem
3 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C - Như Kẻ Xa Lạ Huy Hoàng Xem
4 Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C - Xin Cha Tha Thứ Huy Hoàng Xem
5 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A - Chúa Là Mục Tử Huy Hoàng Xem
6 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm B - Chúa Là Mục Tử Nhân Lành Huy Hoàng Xem
7 Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C - Mục Tử Yêu Chiên Huy Hoàng Xem
8 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A - Chúa Yêu Con Người Huy Hoàng Xem
9 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B - Thiên Thần Truyền Tin Cho Mẹ Huy Hoàng Xem
10 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C - Cưu Mang Chúa Trong Lòng Huy Hoàng Xem
11 Chúa Nhật 4 TN Năm A - Hạnh Phúc Thật Huy Hoàng Xem
12 Chúa Nhật 4 TN Năm A - Phúc Thật 1 Huy Hoàng Xem
13 Chúa Nhật 4 TN Năm A - Phúc Thật 2 Huy Hoàng Xem
14 Chúa Nhật 4 TN Năm B - Chúa Uy Quyền Huy Hoàng Xem
15 Chúa Nhật 4 TN Năm C - Thuận Theo Ý Chúa Huy Hoàng Xem
16 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A - Chúa Là Sự Sống Huy Hoàng Xem
17 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A - Chúa Là Sự Sống Lại Huy Hoàng Xem
18 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B - Nếu Hạt Lúa Huy Hoàng Xem
19 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B - Nếu Hạt Lúa Mì Huy Hoàng Xem
20 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C - Ai Sạch Tội Huy Hoàng Xem
21 Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C - Ta Không Kết Án Con Huy Hoàng Xem
22 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A - Chúa Chính Là Đường Huy Hoàng Xem
23 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A - Chúa Là Con Đường Huy Hoàng Xem
24 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A - Đường Xao Xuyến Huy Hoàng Xem
25 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A - Thầy Là Đường Huy Hoàng Xem
26 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm B - Như Cành Lìa Cây Huy Hoàng Xem
27 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C - Thầy Ban Điều Răn Mới Huy Hoàng Xem
28 Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C - Yêu Như Thầy Yêu Huy Hoàng Xem
29 Chúa Nhật 5 TN A - Con Là Muối Huy Hoàng Xem
30 Chúa Nhật 5 TN B - Sứ Mạng Cứu Thế Huy Hoàng Xem
31 Chúa Nhật 5 TN C - Bước Theo Ngài Huy Hoàng Xem
32 Chúa Nhật 5 TN C - Vâng Lời Thầy Huy Hoàng Xem
33 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A - Đấng Bảo Trợ Khác Huy Hoàng Xem
34 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm B - Ai Yêu Mến Thầy Huy Hoàng Xem
35 Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C - Thầy Để Lại Bình An Huy Hoàng Xem
36 Chúa Nhật 6 TN A - Tuân Giữ Luật Chúa Huy Hoàng Xem
37 Chúa Nhật 6 TN B - Xin Chúa Dủ Lòng Thương Huy Hoàng Xem
38 Chúa Nhật 6 TN C -Hạnh Phúc và Bất Hạnh Huy Hoàng Xem
39 Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh Năm C - Nguyện Cầu Với Chúa Huy Hoàng Xem
40 Chúa Nhật 7 TN A - Yêu Kẻ Thù Huy Hoàng Xem
41 Chúa Nhật 7 TN B - Hãy Đứng Dậy Mà Đi Huy Hoàng Xem
42 Chúa Nhật 7 TN C - Anh Em Hãy Nhân Từ Huy Hoàng Xem
43 Chúa Nhật 8 TN A - Đừng Lo Lắng Ngày Mai Huy Hoàng Xem
44 Chúa Nhật 8 TN C - Xem Quả Biết Cây Huy Hoàng Xem
45 Chúa Nhật 9 TN A - Lời Ngài Tro Cho Con Huy Hoàng Xem
46 Chúa Nhật 9 TN B - Luật Chúa Là Tình Thương Huy Hoàng Xem
47 Chúa Nhật 9 TN C - Con Không Đáng Chúa Đến Thăm Huy Hoàng Xem
48 Chúa Nhật 9 TN C - Xin Đức Tin Mạnh Mẽ Huy Hoàng Xem
49 Chúa Phục Sinh Huy Hoàng Xem
50 Chúa Sai Tôi Vào Đời Huy Hoàng Xem