STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Ai Muốn Theo Tôi Huy Hoàng Xem
2 Anh Em Hãy Đi Huy Hoàng Xem
3 Anh Em Là Nhà Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
4 Bao Tháng Ngày Trần Gian Huy Hoàng Xem
5 Bí Tích Cao Cả Huy Hoàng Xem
6 Biết Bao Lần Con Hứa Huy Hoàng Xem
7 Biết Bao Lần Nghe Lời Chúa Huy Hoàng Xem
8 Bình An Trong Hồn Con Huy Hoàng Xem
9 Cảm Tạ Cha Huy Hoàng Xem
10 Cầu Cho Linh Mục Huy Hoàng Xem
11 Con Có Chi Huy Hoàng Xem
12 Con Chẳng Là Chi Huy Hoàng Xem
13 Chi Có Một Thánh Thần Huy Hoàng Xem
14 Chúa Ba Ngôi Huy Hoàng Xem
15 Chúa Biết Con Cần Chúa Huy Hoàng Xem
16 Chúa Cầu Nguyện Huy Hoàng Xem
17 Chúa Chịu Phép Rửa Huy Hoàng Xem
18 Chúa Đã Đến Huy Hoàng Xem
19 Chúa Đã Gọi Tôi Huy Hoàng Xem
20 Chúa Đã Sống Lại Huy Hoàng Xem
21 Chúa Đã Yêu Con Huy Hoàng Xem
22 Chúa Là HạnhPhúc Huy Hoàng Xem
23 Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc Huy Hoàng Xem
24 Chúa Luôn Bên Con Huy Hoàng Xem
25 Chúa Luôn Yêu Con Huy Hoàng Xem
26 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A - Chúa Chịu Cám Dỗ Huy Hoàng Xem
27 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B - Hãy Trở Về Sám Hối Huy Hoàng Xem
28 Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C - Chúa Chịu Cám Dỗ 2 Huy Hoàng Xem
29 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Chúa Đến Bất Ngờ Huy Hoàng Xem
30 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B - Hãy Thức Tỉnh Huy Hoàng Xem
31 Chúa Nhật 1 Mùa Vòng Năm C - Hãy Tỉnh Thức Canh Phòng Huy Hoàng Xem
32 Chúa Nhật 10 TN A - Chúa Đi Qua Đời Tôi Huy Hoàng Xem
33 Chúa Nhật 10 TN A - Chúa Gọi Lêvi Huy Hoàng Xem
34 Chúa Nhật 10 TN B - Vì Tình Yêu Thương Huy Hoàng Xem
35 Chúa Nhật 10 TN C - Chúa Là Sự Sống Huy Hoàng Xem
36 Chúa Nhật 11 TN A - Chúa Gọi Các Tông Đồ Huy Hoàng Xem
37 Chúa Nhật 11 TN B - Chuyện Nước Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
38 Chúa Nhật 11 TN C - Người Lỗi Lầm Trở Về Huy Hoàng Xem
39 Chúa Nhật 12 TN A - Ai Tuyên Xưng Thầy Huy Hoàng Xem
40 Chúa Nhật 12 TN B - Sao Sợ Hãi Huy Hoàng Xem
41 Chúa Nhật 12 TN C - Con Người Phải Chịu Đau Khổ Huy Hoàng Xem
42 Chúa Nhật 13 TN A - Xin Cho Con Yêu Chúa Huy Hoàng Xem
43 Chúa Nhật 13 TN B - Chúa Quyền Năng Huy Hoàng Xem
44 Chúa Nhật 13 TN C - Con Muốn Theo Thầy Huy Hoàng Xem
45 Chúa Nhật 14 TN A - Hãy Đến Với Ta Huy Hoàng Xem
46 Chúa Nhật 14 TN B - Xin Thanh Luyện Tim Con Huy Hoàng Xem
47 Chúa Nhật 14 TN C - Xin Hãy Sai Con Huy Hoàng Xem
48 Chúa Nhật 15 TN A - Người Đi Gieo Giống Huy Hoàng Xem
49 Chúa Nhật 15 TN B - Chúa Sai Con Vào Đời Huy Hoàng Xem
50 Chúa Nhật 15 TN C - Xin Chúa Ban Tràn Ơn Huy Hoàng Xem