STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Chúa Nhật 13 TN B - Chúa Quyền Năng Huy Hoàng Xem
2 Chúa Nhật 13 TN C - Con Muốn Theo Thầy Huy Hoàng Xem
3 Chúa Nhật 14 TN A - Hãy Đến Với Ta Huy Hoàng Xem
4 Chúa Nhật 14 TN B - Xin Thanh Luyện Tim Con Huy Hoàng Xem
5 Chúa Nhật 14 TN C - Xin Hãy Sai Con Huy Hoàng Xem
6 Chúa Nhật 15 TN A - Người Đi Gieo Giống Huy Hoàng Xem
7 Chúa Nhật 15 TN B - Chúa Sai Con Vào Đời Huy Hoàng Xem
8 Chúa Nhật 15 TN C - Xin Chúa Ban Tràn Ơn Huy Hoàng Xem
9 Chúa Nhật 16 TN A - Lúa Và Cỏ Lùng Huy Hoàng Xem
10 Chúa Nhật 16 TN B - Về Nơi Thanh Vắng Huy Hoàng Xem
11 Chúa Nhật 16 TN C - Một Điều Cần Huy Hoàng Xem
12 Chúa Nhật 17 TN A - Kho Báu Nước Trời Huy Hoàng Xem
13 Chúa Nhật 17 TN B - Chúa Yêu Người Thế Trần Huy Hoàng Xem
14 Chúa Nhật 17 TN C - Hãy Cầu Nguyện Luôn Huy Hoàng Xem
15 Chúa Nhật 18 TN A - Nơi Đây Hoang Vắng Huy Hoàng Xem
16 Chúa Nhật 18 TN A - Xin Cho Con Tình Chúa Huy Hoàng Xem
17 Chúa Nhật 18 TN B - Hãy Ra Công Làm Việc Huy Hoàng Xem
18 Chúa Nhật 18 TN C - Hãy Giữ Mình Huy Hoàng Xem
19 Chúa Nhật 19 TN A - Thuyền Trong Bảo Tố Huy Hoàng Xem
20 Chúa Nhật 19 TN B - Bánh Trường Sinh Huy Hoàng Xem
21 Chúa Nhật 19 TN C - Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Huy Hoàng Xem
22 Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A - Hãy Ngước Nhìn Lên Huy Hoàng Xem
23 Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B - Hãy Nghe Lời Chúa Huy Hoàng Xem
24 Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C - Chúa Biến Hình Huy Hoàng Xem
25 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A - Hãy Sám Hối Huy Hoàng Xem
26 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C - Dọn Đường Chúa Đến Huy Hoàng Xem
27 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C - Hãy Dọn Sẵn Con Đường Huy Hoàng Xem
28 Chúa Nhật 2 Phục Sinh ABC - Con Thường Như Tôma Huy Hoàng Xem
29 Chúa Nhật 2 Phục Sinh ABC - Sợ Hãi - An Bình Huy Hoàng Xem
30 Chúa Nhật 2 TN Năm A - Đây Chiên Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
31 Chúa Nhật 2 TN Năm B - Trung Gian Lời Gọi Huy Hoàng Xem
32 Chúa Nhật 2 TN Năm C - Có Chúa Đời Bình An Huy Hoàng Xem
33 Chúa Nhật 20 TN B - Chúa Là Bánh Hằng Sống Huy Hoàng Xem
34 Chúa Nhật 20 TN C - Mong Ước Của Thầy Huy Hoàng Xem
35 Chúa Nhật 21 TN B - Ai Ăn Thịt Tôi Huy Hoàng Xem
36 Chúa Nhật 21 TN C - Hãy Chiến Đấu Huy Hoàng Xem
37 Chúa Nhật 21 TN Năm A - Con Cho Thầy Là Ai Huy Hoàng Xem
38 Chúa Nhật 21 TN Năm A - Với Con Ta là Ai Huy Hoàng Xem
39 Chúa Nhật 22 TN A - Theo Ngài Chọn Thánh Giá Huy Hoàng Xem
40 Chúa Nhật 22 TN B - Thờ Chúa Ngoài Môi Miệng Huy Hoàng Xem
41 Chúa Nhật 22 TN C - Ai Tôn Mình Lên Huy Hoàng Xem
42 Chúa Nhật 23 TN A - Cách Sửa Lời Anh Em Huy Hoàng Xem
43 Chúa Nhật 23 TN B - Con Bị Câm Điếc Huy Hoàng Xem
44 Chúa Nhật 23 TN C - Ai Muốn Theo Ta Huy Hoàng Xem
45 Chúa Nhật 24 TN A - Phải Tha Mấy Lần Huy Hoàng Xem
46 Chúa Nhật 24 TN A - Tha Thứ Mãi Huy Hoàng Xem
47 Chúa Nhật 24 TN B - Theo Chúa Nhưng Còn Sợ Huy Hoàng Xem
48 Chúa Nhật 24 TN C - Như Kẻ Xa Lạ - Người Con Cả Huy Hoàng Xem
49 Chúa Nhật 24 TN C - Ôi Lòng Chúa Nhân Từ Huy Hoàng Xem
50 Chúa Nhật 24 TN C - Trên Trời Vui Mừng Huy Hoàng Xem