STT Tên bản nhạc Tác giả Xem
1 Anh Em Hãy Vui Luôn Huy Hoàng Xem
2 Ba Ngôi Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
3 Các Thánh Tử Đạo (Mùa Phục Sinh) Huy Hoàng Xem
4 Con Trở Về Huy Hoàng Xem
5 Chúa Đã Sống Lại Rồi Huy Hoàng Xem
6 Chúa Lên Trời Huy Hoàng Xem
7 Chúc Tụng Ba Ngôi Huy Hoàng Xem
8 Chung Một Niềm Tin Huy Hoàng Xem
9 Đức Ki-tô Đã Phục Sinh Huy Hoàng Xem
10 Hãy Dọn Đường Chúa Đến Huy Hoàng Xem
11 Hãy Thật Lòng Trở Về Huy Hoàng Xem
12 Hãy Trở Về Cùng Thiên Chúa Huy Hoàng Xem
13 Lạy Chúa Thánh Thần Huy Hoàng Xem
14 Lạy Chúa, Xin Nhớ Lại Huy Hoàng Xem
15 Lạy Chúa, Xin Xót Thương Huy Hoàng Xem
16 Lạy Vua Giêsu Huy Hoàng Xem
17 Lễ Hiển Linh Huy Hoàng Xem
18 Mình Máu Chúa Huy Hoàng Xem
19 Mừng Chúa Sống Lại Huy Hoàng Xem
20 Mừng Vui Lên Huy Hoàng Xem
21 Nghe Lời Chúa Gọi Huy Hoàng Xem
22 Ôi Thập Giá Cao Sang Huy Hoàng Xem
23 Reo Vui Lên Huy Hoàng Xem
24 Say Noel Xem
25 Say Noel (bè 2) Xem
26 Say Noel (bè 4) Xem
27 Thánh Giuse Huy Hoàng Xem
28 Thánh Tử Đạo 1 Huy Hoàng Xem
29 Thánh Tử Đạo 2 Huy Hoàng Xem
30 Về Cùng Chúa Huy Hoàng Xem
31 Vui Lên Nào Huy Hoàng Xem