Chương 4 => Sách Tiên Tri Mica (Mi-kha) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)II. Các Lời Hứa Với Xion

 

Triều đại tương lai của Ðức Chúa ở Xi-on

1 Trong tương lai, núi Nhà Ðức Chúa

đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.

Nước nước dập dìu đưa nhau tới,

2 dân dân lũ lượt kéo nhau đi.

Rằng: "Ðến đây, ta cùng lên núi Ðức Chúa,

lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,

để Người dạy ta biết lối của Người

và bước theo đường Người chỉ vẽ."

Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,

từ Giê-ru-sa-lem, lời Ðức Chúa phán truyền.

3 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước

và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa.

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,

rèn giáo mác nên liềm nên hái.

Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau

và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

4 Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình,

không còn ai quấy phá.

Miệng Ðức Chúa các đạo binh đã phán như vậy.

5 Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi

nhân danh thần của mình; còn chúng ta, chúng ta tiến bước

nhân danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta,

đến muôn thuở muôn đời.

 

Ðàn chiên tản mác được tập hợp ở Xi-on

6 Ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -

chiên nào què, Ta sẽ quy tụ lại,

chiên nào đi lạc xa hay bị Ta giáng hoạ, Ta sẽ tập hợp về.

7 Ta sẽ dùng chiên què làm số sót,

biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường.

Ðức Chúa sẽ cai trị chúng tại núi Xi-on

từ nay đến muôn đời muôn thuở.

8 Phần ngươi, hỡi Tháp của Ðàn Chiên,

hỡi Ðồi của con gái Xi-on,

vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem

và vương quyền thuở trước, sẽ lại trở về với ngươi.

 

Xi-on bị bao vây, lưu đày và được giải thoát

9 Tại sao bây giờ ngươi lại kêu la ầm ĩ?

Nơi ngươi nào chẳng có vua sao?

Hay cố vấn của ngươi đã bị tiêu diệt

khiến ngươi phải quằn quại đau đớn

như người phụ nữ lúc sinh con?

10 Hỡi con gái Xi-on, hãy đớn đau quằn quại,

hãy kêu la như phụ nữ lúc sinh con,

vì giờ đây, ngươi phải đi khỏi thành và ra đồng ruộng mà ở.

Ngươi phải đi đến tận Ba-by-lon

và tại đó ngươi sẽ được cứu thoát;

ở đó Ðức Chúa sẽ chuộc ngươi lại từ tay kẻ thù ngươi.

 

Các nước bị đập tan ở Xi-on

11 Bây giờ đông đảo các dân hợp nhau lại đánh ngươi,

chúng nói: "Phải làm cho Xi-on ra ô uế,

ta sẽ thích chí đưa mắt nhìn Xi-on."

12 Nhưng chúng nào có biết chương trình của Ðức Chúa,

cũng chẳng hiểu chi ý định của Người.

Quả vậy, Người đã tập trung chúng lại như lúa trên sân phơi.

13 Hỡi con gái Xi-on, hãy đứng lên đạp lúa,

vì Ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt,

và cho móng ngươi vững như đồng.

Ngươi sẽ giẫm nát nhiều dân.

Ngươi hãy biệt hiến kính Ðức Chúa

những của chúng cướp được

và dâng tiến Chúa Thượng mọi giàu sang của chúng.

 

Nguy khốn và vinh quang của vương triều Ða-vít

14 Bây giờ, hỡi con gái hiếu chiến, hãy rạch mình;

chúng vây hãm tấn công ta,

lại dùng gậy đánh vào má vị thẩm phán Ít-ra-en.