Chương 1 => Sách Ai Ca | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)Bài Thứ Nhất

 

A-lép: 1 Làm sao Ðô Thị dân đông đúc

lại ngồi trơ, tủi nhục một mình!

Xưa lệnh bà giữa muôn dân nước,

nay khác chi quả phụ tội tình.

Bà nữ chúa đứng đầu các tỉnh

đã trở thành một kẻ khổ sai.

Bết: 2 Tỉ ti nàng khóc suốt đêm dài,suối lệ đắng cay tràn đôi má;

chẳng thấy kẻ nào đến ủi an

trong số những người yêu thuở trước.

Bạn hữu thân tình nay bội ước,

thành ra cả một lũ địch thù.

Ghi-men: 3 Bị lưu đày, Giu-đa cực khổ,phải làm tôi nhuốc hổ vô cùng.

Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống,

nàng chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi.

Mọi kẻ rượt theo nàng

đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm.

Ða-lét: 4 Ðường phố Xi-on đượm màu tang tóc,

chẳng còn ai trẩy lễ lên đền.

Cổng thành vắng lặng không một bóng.

Tư tế thở than, nữ trinh sầu thảm,

cả thành chìm ngập giữa đắng cay!

Hê: 5 Quân áp bức nắm đầu cưỡi cổ,

kẻ tử thù hớn hở sướng vui,

vì Ðức Chúa làm cho nàng cực khổ

bởi tội nàng nhiều quá;

lũ con nàng bị quân áp bức đày đi xa.

Vau: 6 Thiếu nữ Xi-on quả hết thời,

vẻ rực rỡ huy hoàng không còn nữa.

Thủ lãnh của nàng khác chi nai đói

không tìm ra đồng cỏ.

Họ kiệt sức bước đi

trước những người xua đuổi.

Da-in: 7 Giê-ru-sa-lem nhớ lại

những ngày gian khổ và kiếp sống lang thang

khi dân ngã gục, không người tiếp cứu,

dưới bàn tay tàn bạo của quân thù.

Quân áp bức thấy nàng sụp đổ, thì cười nhạo khinh chê.

Khết: 8 Giê-ru-sa-lem phạm quá nhiều tội lỗi, nên đã ra ô uế.

Mọi kẻ xưa kia từng kính nể, nay khinh mạn cười chê,

vì thấy nàng loã thể.

Ngay chính nàng cũng phải rên siết,

cũng phải ngoảnh mặt đi.

Tết: 9 Trên áo nàng, vết nhơ còn rành rành ra đó,

mà nàng đâu nghĩ tới hậu vận đang chờ.

Nàng sa cơ quá mức, không một kẻ ủi an.

"Lạy Ðức Chúa, xin nhìn nỗi nhục nhằn con phải chịu,

vì kẻ thù đắc thắng dương oai."

Giốt: 10 Quân áp bức đưa tay vét sạch các kho báu của nàng.

Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại

kéo nhau vào đền thánh.

Chúng là những kẻ Ngài cấm ngặt

không được vào nơi công hội của Ngài.

Cáp: 11 Toàn dân rên rỉ đi tìm bánh,

đổi kho tàng lấy một chút cầm hơi.

"Lạy Ðức Chúa, xin Ngài nhìn rõ

xem con đây tủi hổ biết chừng nào!"

La-mét: 12 "Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem:

Có nỗi khổ nào so sánh được

với nỗi khổ Ðức Chúa giáng trên tôi,

khi Người nổi trận lôi đình mà trừng phạt.

Mêm: 13 Từ trời cao, Người phóng lửa xuống

cho xâm nhập tận cốt tuỷ tôi.

Dưới chân tôi, Người giăng lưới sẵn, cho tôi phải té nhào.

Người bỏ tôi hiu quạnh, suốt cả ngày bệnh hoạn ốm đau.

Nun: 14 Người theo dõi lỗi lầm tôi đã phạm, siết chặt lỗi lầm đó trong tay,

rồi đặt lên cổ tôi như cái ách, khiến tôi phải kiệt quệ, hao mòn.

Người đã trao tôi vào tay chúng,

làm cho tôi không thể ngóc đầu lên.

Xa-méc: 15 Mọi người hùng đang ở với tôi, Chúa đều khinh chê và loại bỏ.

Nhằm chống lại tôi, nhằm diệt

quân tinh nhuệ của tôi,

Người triệu tập hết vào công hội.

Chúa chà đạp, giày xéo nàng trinh nữ, con gái Giu-đa,

như đạp nho trong bồn.

A-in: 16 Thế nên tôi khóc ròng khóc rã,

cặp mắt tôi, suối lệ tuôn trào.

Bởi Ðấng ủi an tôi, Ðấng ban lại cho tôi sức sống,

Người đã lìa xa tôi.

Con cái tôi phải mồ côi cô độc bởi chưng thù địch quá hung tàn."

Pê: 17 Xi-on chìa đôi tay kêu cứu, mà không người an ủi.

Ðức Chúa ra lệnh cho thù địch: hãy tấn công Gia-cóp tư bề.

Ngay cả với địch quân, Giê-ru-sa-lem cũng trở thành ô uế.

Xa-đê: 18 "Ðấng chính trực công minh là Ðức Chúa,

còn tôi, tôi chống lại lời Người.

Nghe đi nào, mọi dân, mọi nước,

và thấy cho nỗi khổ cực của tôi.

Con cái tôi, thanh niên, thiếu nữ, bị bắt đi lưu đày.

Cốp: 19 Tôi ngỏ lời kêu gọi tình nhân,

nhưng chúng là những tên lừa đảo.

Tư tế và kỳ mục của tôi tắt thở trong thành nội

khi đi tìm miếng bánh để cầm hơi.

Rết: 20 Lạy Ðức Chúa, xin hãy nhìn xem:

giữa cảnh khốn cùng, ruột gan con đòi đoạn,

trái tim con thổn thức bồi hồi.

Con quả đã cứng đầu cứng cổ.

Ngoài đường phố gươm đao thao túng,

ở trong nhà thần chết hoành hành.

Sin: 21 Xin Ngài lắng nghe con rên rỉ: có ai thèm an ủi con đâu!

Mọi kẻ thù con vui mừng hớn hở

khi biết chính Ngài gây khổ cực cho con.

Ngày Ngài hứa, xin cho mau đến

để chúng cùng số phận với con.

Tau: 22 Xin cho tội ác chúng đã phạm

phơi bày tất cả trước thánh nhan Ngài.

Xin Ngài xử với chúng

như đã xử với con, vì tất cả tội con đã phạm.

Con than thở đã quá nhiều rồi, và tim con héo hắt."