Tin Giáo Xứ
Công tác ngày 27/7/2014
27/07/2014 08:45:00 SA

27/7/2014: Các ông bà trong Hội Gia Trưởng và Hiền Mẫu của Giáo xứ Vinh Sơn đã có một buổi sáng làm việc rất vui vẻ. Khuôn viên của Giáo xứ hiện nay vẫn còn nhiều ngổn ngang, và đang rất cần sự góp sức của mọi ông bà anh chị em.
"Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Ðức Kitô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người."
~Thư gởi tín hữu Cô-lô-xê, 3:23-24.

CÁC TIN KHÁC: