Chương 1 => Thư Gửi Tín Hữu Ê-Phê-Xô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)Lời mở đầu

(1) Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Ðồ của Ðức Kitô Giêsu, kính gửi các thánh tại Êphêxô, là những người tin vào Ðức Kitô Giêsu. (2) Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.

 

I. Mầu Nhiệm Cứu Ðộ:

Ðức Ki-Tô Và Hội Thánh

 

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

(3) Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Trong Ðức Kitô,

từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

(4) Trong Ðức Kitô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

(5) Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Ðức Giêsu Kitô,

(6) để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

(7) Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra

chúng ta được cứu chuộc,

được thứ tha tội lỗi

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

(8) Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

(9) Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Ðức Kitô.

(10) Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn

là quy tụ muôn loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Kitô,

(11) Thiên Chúa là Ðấng làm nên mọi sự

theo quyết định và ý muốn của Người,

đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng

theo kế hoạch của Người,

(12) để chúng tôi là những người đầu tiên

đặt hy vọng vào Ðức Kitô,

chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

(13) Trong Ðức Kitô, cả anh em nữa

anh em đã được nghe lời chân lý

là Tin Mừng cứu độ anh em;

vẫn trong Ðức Kitô,

một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,

Ðấng Thiên Chúa đã hứa.

(14) Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,

chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,

để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

Ðức Kitô được siêu tôn

(15) Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh, (16) tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. (17) Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển, là Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. (18) Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng các thánh, (19) đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Ðó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, (20) mà Người đã biểu dương nơi Ðức Kitô, khi làm cho Ðức Kitô chỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.(21) Như vậy, Người đã tôn Ðức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. (22) Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; (23) mà Hội Thánh là thân thể Ðức Kitô, là sự viên mãn của Người, Ðấng làm cho tất cả được viên mãn.