Chương 3 => Thư Gửi Titô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Những bổn phận chung

1 Anh hãy nhắc nhủ họ phải phục tùng tuân lệnh những người cai trị cầm quyền, phải sẵn sàng tra tay vào mọi việc lành, 2 đừng thóa mạ ai, đừng hiếu chiến, hãy ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. 3 Vì cả ta nữa xưa cũng ngu xuẩn, bất phục, lầm lạc, lệ thuộc đam mê lạc thú đủ thứ, sống trong gian ác, ghen tương, khả ố, đố kị lẫn nhau.

4 Nhưng khi lòng từ hậu ái nhân của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta đã hiển linh, 5 thì Người đã cứu ta, không phải do tự các việc ta làm trong đàng công chính, nhưng là chiếu theo lòng thương xót của Người, nhờ phép rửa tái sinh và sự canh tân đổi mới của Thánh Thần, 6 Người đã đổ xuống trên ta một cách dồi dào phong phú nhờ Ðức Yêsu Kitô, Cứu Chúa của ta, 7 ngõ hầu khi đã được giải án tuyên công nhờ ơn Ngài, chiếu theo hi vọng, ta được thừa hưởng cơ nghiệp sự sống đời đời.

Lời khuyên riêng Titô

8 Ðó là lời đáng tin! Và tôi muốn anh phải đinh ninh quả quyết trên các điều ấy, ngõ hầu những kẻ đã tin vào Thiên Chúa lo sao trổi trang về các việc lành phúc đức. Ðó là những điều lành và có ích cho người ta.

9 Còn những tranh luận ngông cuồng, những thế kiếp, những cãi vã, khẩu chiến về Lề Luật, anh hãy tránh xa, vì các điều như thế đều vô ích và hão huyền. 10 Con người bè đảng, sau khi đã cảnh cáo một hay hai lần, anh hãy loại đi, 11 vì biết rằng một người như thế là đã ra tà vạy, và tội lỗi, tự nó đã lên án cho nó rồi.

Lời dặn dò và từ tạ

12 Khi nào tôi phái Atrêma hay Tykhicô đến với anh, thì anh hãy liệu đến gấp Nicôpoli với tôi, vì tôi định lưu lại đó trong mùa đông. 13 Anh hãy lo tiễn đưa Zêna luật gia và Apollô, sao cho chu đáo. Ðừng để họ phải thiếu thốn gì. 14 Những người trong nhóm chúng ta phải học cho biết trổi trang về việc lành phúc đức vì các nhu cầu cấp bách, để họ khỏi ra người bạc đức.

15 Mọi người ở đây với tôi gửi lời chào anh. Xin gửi lời chào các bạn của chúng tôi trong đức tin.

Ân sủng ở cùng anh em hết thảy.