Chương 2 => Sách Tiên tri Nahum (Na-khum) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

(Về Giu-đa)

1 Kìa, trên các đồi núi

xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an.

Này hỡi Giu-đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa,

vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa;

nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

 

Ni-Ni-Vê Bị Sụp Ðổ

 

Tấn công

2 Một tên phá hoại đến đánh ngươi.

Hãy bảo vệ pháo đài, và canh phòng quan lộ.

Hãy nai nịt gọn gàng và củng cố toàn quân.

3 Phải, Ðức Chúa khiến cho Gia-cóp

và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.

Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.

4 Các dũng sĩ của nó mang khiên đỏ như đồng,

các chiến binh của nó mặc áo vải hồng điều.

Xe trận rực sáng như thép nung trong lửa

khi xếp hàng lâm trận. Rừng gươm giáo vung lên.

5 Xe trận vùn vụt qua đường phố, xông vào các quảng trường

trông như đuốc sáng rực, phóng đi nhanh như chớp.

6 Vua Ni-ni-vê triệu tập các chiến binh can trường,

nhưng trên đường chúng bước đi lảo đảo,

vội vã chạy về phía tường luỹ, tìm chỗ núp an toàn.

7 Các cửa ngăn sông đều bị mở tung khiến cung điện sụp đổ.

8 Tượng thần sắc đẹp bị lột đem đi.

Những kẻ phục dịch nó nức nở như chim câu,

chúng đấm ngực âu sầu.

9 Ni-ni-vê giống như hồ nước bị rò.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!"

Nhưng chẳng ai thèm quay mặt lại.

10 "Hãy cướp bạc, cướp vàng."

Ðó là một kho tàng vô tận, một đống của gồm toàn đồ quý.

11 Tất cả đều bị huỷ diệt, tàn phá, tan hoang,

ai nấy lòng nát tan, gối rụng rời,

toàn thân run rẩy, mặt mũi tái xanh.

 

Bản án cho con sư tử Át-sua

12 Hang sư tử ở đâu, ổ sư tử con ở chỗ nào?

Ðâu rồi nơi sư tử dẫn con mình đến mà không phải lo ngại gì?

13 Sư tử xé mồi cho sư tử con, và vồ mồi cho sư tử cái;

nó chất mồi đầy hang, và ổ nó đầy những con vật bị cắn xé.

14 Ðây, chính Ta đánh phạt ngươi

- sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.

Ta sẽ đốt xe trận của ngươi thành mây khói,

gươm sẽ xâu xé các sư tử con của ngươi.

Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ sở những con mồi ngươi đã vồ bắt;

chẳng ai thèm nghe tiếng các sứ giả của ngươi.