Chương 1 => Thư Của Thánh Yuđa | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Yuđa, nô lệ của Ðức Yêsu Kitô, anh em với Yacobê,

kính gửi những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha, và được kêu gọi cùng dành giữ lại cho Ðức Yêsu Kitô.

2 Nguyện ước thương xót, bình an và lòng mến xuống dẫy tràn cho anh em!

Dịp đòi phải can thiệp

3 Anh em thân mến, lòng những nong nả quyết viết thư cho anh em về phúc cứu rỗi chung cho chúng ta, tôi đã cảm thấy bị thúc bách phải viết cho anh em để khích lệ anh em chiến đấu cho đức tin đã truyền lại -- chỉ một lần -- cho các thánh. 4 Vì đã có những người len lỏi vào, những kẻ từ lâu đã bị điểm mặt mang án nói đây: quân vô đạo, chúng đã trao đổi ân sủng Thiên Chúa ra trò phóng đãng, và đã chối bỏ vì Chúa tể độc nhất và là Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô.

Lạc đạo

5 Tôi muốn nhắc cho anh em nhớ lại, dẫu anh em đã biết tất cả một lần rồi, là Chúa đã cứu dân khỏi đất Ai Cập; lần thứ hai, Người là đã tiêu diệt những kẻ không tin. 6 Và những Thiên thần đã không chấp quyền, nhưng đã rời bỏ bản doanh, thì Người giam giữ, đợi phiên xét xử Ngày lớn lao, trong xiềng xích đời đời, nơi tối tăm. 7 Làm sao Sođôm, Gomora và các thành lân cận, một kiểu sa đà dâm dật như chúng, và đi theo xác thịt khác nòi, thì đã lĩnh vạ lửa thiêu đời đời làm gương!

8 Ðã thế mà cả những kẻ này cũng giống như vậy, phường mớ sảng, chuốc nhơ vào xác, khinh mạng quyền Chúa, nói phạm đến các bậc Vinh quang. 9 Còn Mikael tổng lãnh Thiên thần, khi Ngài đàm phán với quỉ, tranh biện về thi thể Môsê, thì đã không buông lời đàn hặc phỉ báng, nhưng nói: "Xin Chúa trừng trị ngươi!" 10 Còn chúng, chúng lộng ngôn đến những điều chúng không biết; còn những điều tự nhiên chúng biết được, như đồ súc vật vô tri, thì do đó chúng lại ra thối nát.

11 Khốn cho chúng! Vì chúng đi theo đường lối Cain, trầm mình vì chút tiền công vào sự thác lạc Balaam, và đã hư vong làm loạn theo kiểu Kôrê. 12 Bọn chúng, những vết nhơ nơi tiệc "yêu mến" của anh em, cùng chung dự tiệc, trơ tráo, chúng ngốn ngấu để no cho mình; (chúng là) mây không nước, gió cuốn lôi đi; cây vãn mùa không quả, chết lưỡng bội, bị nhổ tận rễ; 13 ba đào hung dữ, văng bọt bỉ ổi của chúng lên; tinh sao thác lạc; u ám tối tăm là phần dành cho chúng cho đến đời đời. 14 Về chúng, Hênóc, tổ phụ thứ bảy sau Ađam, đã tuyên sấm, mà rằng: "Này Chúa đã đến giữa vạn thánh của Người, 15 để thi hành án xử trên mọi người hạch tội mọi kẻ vô đạo về hết các việc vô đạo chúng đã làm, về hết các lời cứng cỏi quân tội lỗi vô đạo nói phạm đến Người. 16 Chúng là lũ người kêu ca, bất mãn, đi theo các đam mê chúng, mồm chúng nói lời huênh hoang, tâng bốc để trục lợi.

Khuyên nhủ: thái độ tín hữu phải có

17 Anh em thân mến, phần anh em, hãy nhớ lại những điều các Tông đồ của Chúa chúng ta. Ðức Yêsu Kitô, đã báo trước. 18 Phải, các ngài đã nói với anh em: "Vào thời cách chung sẽ có quân nhạo báng, chúng buông theo những đam mê vô đạo của chúng". 19 Chúng là những kẻ gây chia rẽ, thuộc khí huyết, chứ không có Thần khí.

20 Anh em thân mến, phần anh em, hãy tài bồi cho nhau, nhờ đức tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, 21 hãy canh giữ lấy mình trong lòng mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Ðức Yêusu Kitô, cho đến sự sống đời đời. 22 Có những người anh em phải đem lòng thương xót, tức là những kẻ do dự; 23 hãy lo cứu vớt họ, giựt khỏi lửa thiêu; nhưng có những người anh em phải thương hại mà sợ, gớm ghét ngay cả áo nhiễm uế bởi xác thịt.

Lời chúc tụng

24 Kính chúc Ðấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, vô tì tích, trước vinh quang Người trong hoan lạc, 25 Thiên Chúa độc nhất, Cứu Chúa của chúng ta, nhờ Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta.

(Kính chúc) Người vinh quang, uy lẫm, mãnh lực và quyền năng, trước mọi thời, và bây giờ và cho đến hết mọi đời! Amen.