Chương 1 => Thư Thứ Ba Của Thánh Yoan | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Ðề thư

1 Niên trưởng

kính gửi Gaiô thân mến, người tôi chân thành yêu mến.

2 Anh thân mến, tôi cầu chúc cho anh được mọi điều hanh thông, mạnh khỏe, cũng như phần hồn anh được hanh thông!

Lời tưởng lệ

3 Vì tôi vui mừng quá đỗi, bởi có những anh em đến và làm chứng về sự thật của anh, như hiện anh vẫn đi trong sự thật. 4 Tôi không lấy gì làm vui bằng là được nghe biết con cái tôi đi trong sự thật! 5 Anh thân mến, anh ở trung chính trong cách anh đối xử với các anh em, dẫu họ là những người lạ. 6 Họ đã chứng thực cho lòng yêu mến của anh trước mặt Hội thánh. Xin anh làm nghĩa, tiễn đưa họ cho xứng trước mặt Thiên Chúa. 7 Bởi chưng chính vì Danh họ đã xuất trình mà không chịu nhận gì nơi những người ngoại. 8 Vậy ta phải đỡ đần những người như thế, để ta cũng được cộng tác với sự thật,

Ðiôtrêphê

9 Tôi đã viết đôi lời cho Hội thánh, nhưng Ðiôtrêphê có não trịch thượng giữa anh em, thì không chấp nhận chúng tôi. 10 Vì lẽ ấy nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc cho anh ấy nhớ lại các việc anh ấy đã làm: toe toét nói lời độc địa về chúng tôi; và không lấy thế làm đủ, anh ấy còn không tiếp đón các anh em, và những ai muốn tiếp, anh ấy ngăn cấm, và trục xuất khỏi Hội thánh!

11 Anh thân mến, anh đừng bắt chước điều dữ, nhưng (hãy bắt chước) điều lành. Ai làm lành thì thuộc về Thiên Chúa; ai làm dữ thì đã không thấy Thiên Chúa.

Gửi gắm Ðêmêtriô

12 Còn về Ðêmêriô, anh ấy đã được mọi người chứng giám cho, và cả chính sự thật. Và chúng tôi cũng chứng thực cho nữa; và anh biết là chứng của chúng tôi là chứng thật!

Lời từ tạ

13 Tôi có lắm điều phải viết cho anh, nhưng tôi không ưa nhờ bút mực viết cả cho anh. 14 Tôi trông cậy kíp đây sẽ nhìn thấy anh, và diện đối diện, chúng ta sẽ đàm đạo.

15 Bình an cho anh! Các bạn gửi lời chào anh. Xin gửi lời chào các bạn, điểm danh từng người!