Chương 2 => Thư Gửi Titô | Kinh Thánh Tân Ước (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)Bổn phận các hạng người

1 Còn anh, hãy nói những gì thích hợp với đạo lý thuần lương; 2 các ông cao niên, thì phải tiết độ, đàng hoàng, điềm đạm, lành mạnh về đức tin, đức mến, sự kiên nhẫn. 3 Các bà cao niên cũng vậy, dung hạnh xứng với bậc thánh, không nói hành, không nghiện rượu, biết răn sự lành, 4 ngõ hầu dạy khôn cho hàng thiếu phụ biết mến chồng, yêu con, 5 điềm đạm, thanh khiết cần mẫn việc nhà, nhân lành, phục tùng đối với chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị xúc phạm. 6 Hạng thiếu niên cũng vậy, hãy truyền dạy họ phải biết ở điềm đạm. 7 Trong mọi sự, anh hãy tỏ mình ra là gương mẫu về đức hạnh, tinh toàn và đoan trang trong giáo huấn, 8 lời lẽ lành mạnh, không ai bắt bẻ được, để đối phương không thể nói xấu ta được điều gì thì bẽ mặt. 9 Còn nô lệ thì hãy phục tùng chủ họ trong mọi sự, cố làm hài lòng họ, đừng buông lời chống đối, 10 đừng biển thủ, trái lại hãy tỏ ra một lòng trung trực trọn hảo, khiến họ làm rạng vinh đạo lý của Thiên Chúa, Ðấng cứu thoát ta.

Nền tảg đạo lý

11 Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, 12 dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, 13 ngóng đợi cái hi vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh vinh quang của Thiên Chúa lớn lao và là Cứu Chúa của ta, Ðức Yêsu Kitô, 14 Ðấng đã thí mình vì ta để chuộc ta khỏi mọi tội ác và tẩy rửa lấy cho mình một dân làm sở hữu nhiệt thành với việc lành phúc đức.

15 Anh hãy nói lên các điều ấy, hãy khuyên lơn, hãy khiển trách với cả uy quyền. Ðừng ai dám khinh dể anh.