Chương 1 => Sách 1 Samuel | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.) 

I. Samuel

1- Thiếu Thời

 

Hành hương Silô

1 Có một người quê ở Ha-Ramatain, người Xuphi thuộc vùng núi Ephraim, tên là Elqanah, con của Yơrôkham, con của Êlihu, con của Tôkhu, con của Xuph, người Ephraim. 2 Ông có hai vợ, một người tên là Anna, và người thứ hai tên là Pơninah. Pơninah có con, còn Anna không có con. 3 Hàng năm, người ấy từ thành quê lên thờ lạy và tế lễ cho Yavê các cơ binh ở Silô. Tại đây có hai người con của Êli, là Khophni và Pinơkhas, làm tư tế cho Yavê.

4 Vào ngày Elqanah tế lễ, ông chia phần cho Pơninah vợ ông và các con trai con gái của bà; 5 Còn Anna được ông cho phần gấp đôi vì ông thương Anna và Yavê đã khóa dạ nàng. 6 Song đối thủ của nàng thì đay nghiến chọc tức nàng, cố ý làm cho nàng cảm thấy nhục nhã vì Yavê đã khóa chặt dạ nàng lại. 7 Hằng năm đều xảy ra như thế: cứ mỗi lần nàng lên đền Yavê, là người vợ kia chọc tức nàng; và nàng chỉ biết khóc chứ không ăn được. 8 Elqanah, chồng nàng mới nói với nàng: "Anna, sao em khóc? Sao em không ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Anh đối với em không phải là hơn gấp mười đứa con ư?"

 

Lời cầu nguyện của Anna

9 Anna đứng dậy, sau khi người ta đã ăn đã uống ở Silô. Êli vị tư tế ngồi trên tòa, cạnh bên một thành của tại Ðền thờ Yavê. 10 Và nàng, hồn đầy căy đắng, nàng khẩn nguyện trước Yavê và khóc nức nở. 11 Ðoạn nàng khấn: "Lạy Yavê các cơ binh, nếu Người đoái nhìn đến nỗi khổ của tớ nữ Người mà ban cho tớ nữ người một mống nam nhi, thì tôi xin dâng cho Người suốt mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không hề sớt qua đầu nó".

12 Bởi nàng khấn vái không ngừng trước nhan Yavê, nên Êli để ý đến miệng nàng; 13 Anna thầm thĩ trong lòng, chỉ có đôi môi mấp máy chứ không phát ra tiếng; Êli mới cho là nàng say rượu, 14 Ông bảo nàng: "Bà còn say cho đến bao giờ nữa? Lo dốc tháo rượu đi cho xong!" 15 Anna đáp lại và nói: "Thưa đức ông, không đâu! Tôi chỉ là người tâm thần đau khổ; tôi không uống rượu hay chất say nào; nhưng tôi thổ lộ hồn tôi trước nhan Yavê. 16 Xin ngài đừng liệt tớ nữ của ngài đồng bọn gái vô loài. Vì bởi quá lo âu, phiền muộn mà tôi đã nói cho đến rày". 17 Êli mới lên tiếng bảo: "Bà đi bằng yên! Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin". 18 Nàng thưa: "Ước chi tớ nữ của ngài được nghĩa trước mặt ngài!" Ðoạn nàng đi đường nàng; nàng đã ăn và mặt nàng không còn như trước nữa.

 

Samuel ra đời

19 Sáng ngày, họ dậy sớm và thờ lạy trước nhan Yavê, đoạn trở về nhà họ ở Ramah. Elqanah đã biết Anna vợ ông và Yavê đã nhớ đến nàng. 20 Và ngày qua tháng lại, Anna đã có thai và sinh con, và nàng gọi tên là Samuel, vì (nàng nói): "Tôi đã xin Yavê được nó". 21 Và Elqanah, người chồng, cùng tất cả nhà đã lên tế lễ Yavê, lễ tế thường niên và (tạ) lời khấn của ông. 22 Nhưng Anna đã không lên, vì nàng nói với chồng: "Chờ khi nào trẻ thôi bú, tôi sẽ đem nó theo, và nó sẽ ra trước nhan Yavê, rồi sẽ lưu lại đó mãi mãi". 23 Elqanah chồng nàng bảo nàng: "Em xét sao là phải thì cứ làm; cứ ở lại nhà cho đến khi em cho con cai sữa: chỉ xin Yavê là cho ứng nghiệm lời Người!" Và người vợ đã ở lại nhà nàng cho con bú, cho đến khi nàng cho con thôi bú.

24 Khi nàng đã cho con cai sữa, nàng đem con lên làm một với nàng, cùng một con bò ba tuổi, một dạ bột và một vò rượu; nàng đã đưa con vào nhà Yavê ở Silô; và đứa trẻ vẫn còn thơ dại. 25 Họ đã hạ bò và dẫn đứa trẻ đến với Êli. 26 Và nàng nói: "Thưa đức ông, xin vô phép, xin thề trên mạng sống ngài, thưa đức ông, chính tôi là người phụ nữ đã đứng bên ngài, chính nơi đây, để khẩn xin Yavê. 27 Chính để được trẻ này mà tôi đã khẩn nguyện, và Yavê đã ban cho tôi như tôi đã xin. 28 Nên cả tôi nữa, tôi cũng xin ký thác nó cho Yavê: mọi ngày đời nó, nó sẽ được ký thác cho Yavê!" Ðoạn họ đã thờ lạy ở đó trước Yavê.