Chương 1 => Sách Tiên Tri Sôphônya (Xô-phô-ni-a) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời Ðức Chúa phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia.

 

I. Ngày Của Ðức Chúa Tại Giu-Ða

 

Lời mở đầu liên quan đến vũ trụ

2 Phải, Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này

- sấm ngôn của Ðức Chúa.

3 Ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật,

Ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển.

Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào

và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất - sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

Hạch tội thờ các thần ngoại bang

4 Ta sẽ dang tay đánh phạt Giu-đa

và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem.

Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này số còn sót lại của Ba-an,

và xoá bỏ tên của hàng tư tế bất hợp pháp.

5 Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà

mà sụp lạy các thiên binh,

những kẻ thờ lạy Ðức Chúa, và nhân danh Ðức Chúa mà thề,

rồi lại thề nhân danh thần Min-côm.

6 Ta sẽ tận diệt những kẻ lìa xa Ðức Chúa,

những kẻ chẳng kiếm tìm, cũng không thỉnh vấn Ðức Chúa.

7 Hãy lặng thinh trước nhan Ðức Chúa là Chúa Thượng,

vì ngày của Ðức Chúa đã đến gần!

Quả thật, Ðức Chúa đã chuẩn bị một hy lễ,

Người đã tách riêng ra các khách được mời.

 

Hạch tội các quan chức triều đình

8 Trong ngày dâng hy lễ của Ðức Chúa,

Ta sẽ trừng phạt các thủ lãnh, các hoàng tử

và những kẻ mặc y phục ngoại bang.

9 Trong ngày đó, Ta sẽ trừng phạt

tất cả những kẻ nghênh ngang bước lên ngưỡng cửa

và những kẻ chất đầy cung điện chúa mình

những của chiếm được nhờ bạo tàn và gian dối.

 

Hạch tội những kẻ buôn bán ở Giê-ru-sa-lem

10 Trong ngày ấy - sấm ngôn của Ðức Chúa -

từ phía cửa Cá vọng lên tiếng than van,

từ thành mới vang ra tiếng rên siết,

từ các ngọn đồi văng vẳng tiếng kêu la.

11 Hỡi dân cư Khu Phố Dưới, hãy rên siết,

vì đám dân buôn bán đã bị huỷ diệt,

hết những ai lắm bạc nhiều tiền đã bị tiêu vong.

 

Hạch tội những kẻ không tin

12 Trong thời ấy, Ta sẽ cầm đèn mà lục soát Giê-ru-sa-lem,

Ta sẽ trừng phạt bọn đàn ông,

những kẻ cứ điềm nhiên như rượu trên lớp cặn.

Chúng tự nhủ trong lòng:

"Ðức Chúa không ban phúc, Người cũng chẳng giáng hoạ."

13 Bấy giờ, tài sản chúng sẽ bị cướp phá,

nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang;

chúng xây nhà, nhưng không được ở;

chúng trồng nho, nhưng chẳng được uống rượu.

 

Ngày của Ðức Chúa

14 Ðã gần rồi, ngày của Ðức Chúa, ngày vĩ đại,

đã gần rồi, ngày ấy đến thật mau.

Trong ngày của Ðức Chúa

sẽ vọng lên những tiếng kêu thê thảm,

ngay bậc anh hùng cũng phải kêu cứu

15 Ngày đó là ngày thịnh nộ, ngày khốn quẫn và gian truân,

ngày huỷ diệt và tàn phá, ngày tối tăm và mịt mù,

ngày âm u và ảm đạm,

16 ngày vang tiếng tù và với tiếng hét xung phong

tấn công vào các thành kiên cố

và các tháp cao ở góc tường thành.

17 Dân cư sẽ bị Ta vây hãm, chúng sẽ bước đi như những kẻ mù

vì đã đắc tội với Ðức Chúa.

Máu chúng sẽ đổ ra chan hoà, và thịt chúng rữa ra như rác rưởi.

18 Dù bạc hay vàng cũng không cứu nổi chúng:

trong ngày Ðức Chúa nổi lôi đình,

lúc cơn ghen của Người bừng lên như lửa;

bấy giờ toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi.

Quả thật, Người sắp thi hành án diệt vong

để trừng phạt dân cư toàn cõi đất, điều ấy thật kinh hoàng.