Chương 1 => Sách Tiên tri Nahum (Na-khum) | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ) 

1 Lời sấm về Ni-ni-vê.

Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt.

 

Lời Mở Ðầu

 

Thánh vịnh - Cơn thịnh nộ của Ðức Chúa

2 Ðức Chúa là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,

Ðức Chúa là Ðấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình,

Ðức Chúa báo oán những kẻ thù địch,

những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận.

3 Ðức Chúa chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường.

Ðức Chúa không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt,

Người bước đi trong cuồng phong bão táp;

mây là bụi dưới chân Người.

4 Người ngăm đe biển cả khiến nó phải cạn;

Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô.

Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn.

5 Trước nhan Người, núi chuyển rung và đồi tan chảy;

trước nhan Người, mặt đất chấn động,

cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư.

6 Người thịnh nộ, nào ai đứng nổi?

Người nổi lôi đình, ai đứng vững được chăng?

Cơn giận Người trút xuống như lửa,

trước nhan Người đá tảng cũng vỡ tan.

7 Ðức Chúa thật tốt lành, chính Người là thành luỹ chở che

trong những ngày khốn quẫn.

Người biết những ai ẩn náu bên Người,

8 ngay cả khi nước lũ tràn ngập.

Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người;

Người đẩy quân thù địch vào bóng tối.

 

Lời sấm về Giu-đa và Ni-ni-vê

(Về Giu-đa)

9 Các ngươi mưu đồ gì chống lại Ðức Chúa?

Chính Người sẽ ra tay tiêu diệt;

cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa.

10 Dù có chằng chịt như bụi gai,

và ngất ngư như những kẻ say khướt,

chúng cũng bị thiêu rụi như đống rơm khô.

 

(Về Át-sua)

11 Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện

một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Ðức Chúa,

một kẻ thi hành ý định của Xa-tan.

 

(Lời sấm về Giu-đa)

12 Ðức Chúa phán thế này: Dù chúng có được trang bị đầy đủ

và đông đảo đến mấy đi nữa,

chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong.

Ta đã hạ nhục ngươi, nhưng Ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa.

13 Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi

và đập tan xiềng xích trói buộc ngươi.

 

(Lời sấm về vua Ni-ni-vê)

14 Này Ðức Chúa truyền lệnh phạt ngươi:

ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường.

Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi.

Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục.