Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Xin Hãy Nhớ Thụy Long
Xin Người Thương Con Nguyễn Hồng Ân
Xin Rửa Con Hồng Nhung
Xin Vâng Lm. JB Nguyễn Sang
Xin Vòng Tay Yêu Thương Ca Đoàn Thiên Cung
Xin Xót Thương Con Quang Linh Lm. Pet. Huy Hoàng
Yêu Là Hy Sinh Thanh Sử
Giới Thiệu V.A