Tất cả các khoản thu chi

Xem thu chi từng tháng| Tải về tất cả chi tiết thu chi

Cuối trang
STT Ngày Thu nội bộ [1] Thu bên ngoài [2] Tổng thu [3] = [1]+[2] Chi Ghi chú 1
1 Thứ Ba 22/04/2014 37.000 0 37.000 0 Tồn khoá trước
2 Thứ Tư 30/04/2014 133.000 0 133.000 0 Thu túi kín
3 Thứ Tư 07/05/2014 270.000 0 270.000 0
4 Thứ Tư 07/05/2014 0 200.000 200.000 0 Một gia trưởng ủng hộ
5 Thứ Tư 14/05/2014 250.000 0 250.000 0
6 Thứ Tư 14/05/2014 0 300.000 300.000 0 Một gia trưởng ủng hộ
7 Thứ Tư 14/05/2014 0 0 0 500.000 Biếu thầy Quảng
8 Thứ Bảy 17/05/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
9 Thứ Bảy 17/05/2014 0 0 0 200.000 Ủng hộ thiếu nhi dâng hoa tháng 5
10 Thứ Bảy 17/05/2014 0 0 0 400.000 Mua hoa phúng điếu
11 Chủ Nhật 18/05/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
12 Thứ Tư 21/05/2014 150.000 0 150.000 0
13 Thứ Tư 21/05/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
14 Thứ Tư 21/05/2014 0 200.000 200.000 0 1 gia đình ủng hộ
15 Thứ Tư 28/05/2014 170.000 0 170.000 0
16 Chủ Nhật 01/06/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ (28/5)
17 Chủ Nhật 01/06/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ (28/5)
18 Chủ Nhật 01/06/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ (28/5)
19 Chủ Nhật 01/06/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ (28/5)
20 Thứ Tư 04/06/2014 260.000 0 260.000 0
21 Thứ Sáu 06/06/2014 0 0 0 225.000 Mua 3 caravate + 3 kẹp
22 Thứ Ba 10/06/2014 0 0 0 500.000 Ủng hộ thiếu nhi tổ chức NGÀY CỦA CHA
23 Thứ Tư 11/06/2014 0 0 0 140.000 Thăm bác Chính và con anh Dũng
24 Thứ Tư 11/06/2014 240.000 0 240.000 0
25 Thứ Năm 12/06/2014 0 0 0 86.000 Thăm 1 gia trưởng
26 Thứ Ba 17/06/2014 0 0 0 450.000 Mua 5 bộ cravate x 90.000đ
27 Thứ Tư 18/06/2014 370.000 0 370.000 0
28 Thứ Hai 23/06/2014 0 0 0 500.000 Mừng bổn mạng cha Phêrô
29 Thứ Tư 25/06/2014 320.000 0 320.000 0
30 Thứ Tư 02/07/2014 320.000 0 320.000 0
31 Thứ Tư 09/07/2014 0 0 0 0 Hôm nay không xin
32 Thứ Tư 16/07/2014 290.000 0 290.000 0
33 Thứ Ba 22/07/2014 0 0 0 200.000 Mừng bổn mạng khu Mai Liên
34 Thứ Tư 23/07/2014 0 0 0 300.000 In phù hiệu gia trưởng
35 Thứ Tư 23/07/2014 350.000 0 350.000 0
36 Thứ Tư 30/07/2014 330.000 0 330.000 0
37 Thứ Năm 31/07/2014 0 0 0 375.000 5 bộ cravate (cravate + kẹp)
38 Thứ Tư 06/08/2014 0 200.000 200.000 0 Mot gia truong ung ho
39 Thứ Tư 06/08/2014 370.000 0 370.000 0
40 Chủ Nhật 10/08/2014 0 0 0 50.000 Mua 2 liềm cắt cỏ
41 Chủ Nhật 10/08/2014 0 0 0 275.000 Mua 5 ram giấy in Lời Chúa sinh hoạt gia trưởng hàng tuần
42 Thứ Tư 13/08/2014 250.000 0 250.000 0
43 Thứ Tư 13/08/2014 0 50.000 50.000 0 1 Gia trưởng ủng hộ
44 Chủ Nhật 17/08/2014 0 0 0 200.000 Ủng hộ dòng Mến Thánh Giá Vinh
45 Thứ Tư 20/08/2014 290.000 50.000 340.000 0 1 gia truong ung ho
46 Thứ Sáu 22/08/2014 0 0 0 375.000 Mua 5 bộ cravate
47 Chủ Nhật 24/08/2014 0 500.000 500.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
48 Thứ Tư 27/08/2014 260.000 0 260.000 0
49 Thứ Hai 01/09/2014 0 0 0 86.000 Mua đường sữa thăm 1 gia đình gia trưởng
50 Thứ Hai 01/09/2014 0 0 0 120.000 In 20 cuốn sách kinh gia trưởng.
51 Thứ Tư 03/09/2014 200.000 0 200.000 0
52 Thứ Tư 03/09/2014 0 0 0 500.000 Ủng hộ Hội Bác Ái Giáo Xứ
53 Thứ Tư 10/09/2014 270.000 0 270.000 0 Túi kín
54 Thứ Tư 10/09/2014 0 50.000 50.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
55 Thứ Hai 15/09/2014 0 0 0 180.000 Bộ kim bấm (50.000đ) + 1 ram giấy 80 (82.000đ) + 40 tờ bìa nhựa (48.000đ)
56 Thứ Ba 16/09/2014 0 0 0 150.000 In 50 bộ kinh đọc thang Mân Côi + Thăm 1 gia trưởng.
57 Thứ Tư 17/09/2014 260.000 0 260.000 0 Túi kín
58 Thứ Tư 24/09/2014 215.000 0 215.000 0 Túi kín
59 Thứ Tư 24/09/2014 0 200.000 200.000 0 1 gia trưởng ủng hộ
60 Thứ Sáu 26/09/2014 0 0 0 750.000 Mua 10 bộ cravate + kẹp
61 Thứ Sáu 26/09/2014 0 0 0 50.000 In bìa sách kinh gia trưởng
62 Chủ Nhật 28/09/2014 0 0 0 300.000 Ủng hộ nhà thờ Ba Lai, Bến Tre.
63 Thứ Tư 08/10/2014 290.000 0 290.000 0 Túi kín
64 Thứ Tư 15/10/2014 320.000 0 320.000 0 Túi kín
65 Thứ Tư 22/10/2014 200.000 0 200.000 0 Túi kín
66 Thứ Tư 22/10/2014 0 100.000 100.000 0 1 gia trưởng ủng hộ (
67 Thứ Tư 29/10/2014 0 200.000 200.000 0 2 Gia đình ủng hộ (đọc kinh khấn và cầu cho các linh hồn)
68 Thứ Tư 29/10/2014 262.000 0 262.000 0 Túi kín
69 Thứ Tư 29/10/2014 0 0 0 200.000 Giới gia trưởng xin lễ cầu cho các linh hồn
70 Thứ Tư 12/11/2014 370.000 50.000 420.000 0 Túi kín +1 gt ủng hộ
71 Thứ Tư 19/11/2014 140.000 50.000 190.000 0 Túi kín +1gia trưởng ủng hộ
72 Thứ Tư 26/11/2014 290.000 50.000 340.000 0 Túi kín +1gia trưởng ủng hộ
73 Thứ Năm 27/11/2014 0 0 0 1.000.000 Ủng hộ chuyến đi làm từ thiện Kontum
74 Thứ Tư 03/12/2014 0 50.000 50.000 0 1gt ủng hộ
75 Thứ Tư 03/12/2014 0 2.200.000 2.200.000 0 Các gia đình ủng hộ trong 2 tháng Mân côi và tháng các linh hồn
76 Thứ Hai 08/12/2014 0 0 0 1.200.000 Mua phù hiệu gia trưởng giáo phận
77 Thứ Tư 10/12/2014 230.000 50.000 280.000 0 1 gia trưởng ủng hộ + túi kín
78 Thứ Tư 17/12/2014 230.000 0 230.000 0 Túi kín
79 Thứ Tư 31/12/2014 220.000 50.000 270.000 0 1 gia trưởng ủng hộ + túi kín
80 Thứ Tư 07/01/2015 210.000 100.000 310.000 0 1 gt ủng hộ + túi kín
81 Chủ Nhật 11/01/2015 0 100.000 100.000 0 1 gt ủng hộ
82 Thứ Tư 14/01/2015 160.000 0 160.000 0 Túi kín
83 Thứ Tư 14/01/2015 0 0 0 237.000 Phụ tiền bữa tiệc ngày 11/1/2015
84 Thứ Bảy 17/01/2015 0 0 0 100.000 Nước uống cho anh em đi chở bêtông cục
85 Thứ Hai 19/01/2015 0 0 0 200.000 Thăm cha Phúc bị bệnh
86 Thứ Tư 21/01/2015 0 0 0 650.000 Mừng kỷ niệm 26 năm linh mục cha Phêrô
87 Thứ Tư 21/01/2015 763.000 0 763.000 763.000 Túi kín + ủng hội chợ cho thiếu nhi ngày 20 tết
88 Thứ Tư 28/01/2015 320.000 0 320.000 320.000 Túi kín + ủng hộ hội chợ thiếu nhi
89 Thứ Tư 28/01/2015 0 0 0 417.000 Ủng hộ hội chợ thiếu nhi
90 Thứ Tư 28/01/2015 0 0 0 500.000 Ủng hộ chương trình sinh hoạt tất niên 2015 của giới thanh niên.
91 Thứ Tư 28/01/2015 0 0 0 200.000 Thăm cha Trung bị bệnh
92 Thứ Năm 29/01/2015 0 0 0 100.000 Thăm 1 bệnh nhân
93 Thứ Năm 29/01/2015 0 0 0 100.000 Thăm 1 bệnh nhân
94 Thứ Tư 04/02/2015 235.000 50.000 285.000 0 Túi kín và một gt ủng hộ
95 Chủ Nhật 08/02/2015 0 0 0 200.000 Tiền phúng điếu
96 Thứ Tư 11/02/2015 0 0 0 500.000 Chúc tết chaPhêrô
97 Thứ Tư 11/02/2015 0 1.000.000 1.000.000 0 Cha Phôrô lì xì
98 Thứ Bảy 14/02/2015 0 0 0 200.000 Chúc tết cha Thịnh
99 Thứ Bảy 21/02/2015 0 500.000 500.000 0 Gia đình anh Hiếu ủng hộ
100 Thứ Hai 23/02/2015 0 200.000 200.000 0 Đọc kinh nhà cô Dung
101 Thứ Tư 25/02/2015 0 100.000 100.000 0 1 gt ủng hộ
102 Thứ Tư 25/02/2015 305.000 0 305.000 0 Túi kín
103 Thứ Tư 25/02/2015 0 0 0 200.000 Tiền phúng điếu em vợ chú Tiến
104 Thứ Tư 04/03/2015 274.000 100.000 374.000 0 túi kín và 1 gt ủng hộ
105 Thứ Tư 11/03/2015 353.000 0 353.000 0 túi kín
106 Thứ Tư 11/03/2015 0 0 0 500.000 Mua giấy in Tin Mừng hàng tuần + bao thư
107 Thứ Tư 18/03/2015 0 0 0 10.600.000 Chi 16 bàn tiệc mừng bổn mạng Gia Trưởng + bún
108 Thứ Tư 18/03/2015 0 0 0 865.000 Tiền rượu + bình đựng rượu
109 Thứ Tư 18/03/2015 0 0 0 2.200.000 Mừng bổn mạng Thầy Tâm + cha Thịnh + 3 cha đồng tế
110 Thứ Tư 18/03/2015 0 0 0 500.000 Tiền xin lễ bổn mạng Gia Trưởng
111 Thứ Tư 18/03/2015 21.700.000 0 21.700.000 0 Tiền hiệp thông bổng mạng gia trưởng
112 Thứ Tư 25/03/2015 0 0 0 5.600.000 Ủng hộ chỉnh trang nhà thờ 5tr + 5trăm xin lễ tạ ơn + 100ngàn bồi dưỡng anh Tuấn coi xe
113 Thứ Tư 25/03/2015 250.000 0 250.000 0 túi kín
114 Chủ Nhật 29/03/2015 0 0 0 500.000 Mua vòng hoa phúng điếu đám tang ông Gioan Baotixita Đạt
115 Thứ Tư 01/04/2015 225.000 0 225.000 0 túi kín
116 Thứ Tư 08/04/2015 260.000 0 260.000 0 Túi kín + 1gt ủng hộ
117 Thứ Tư 15/04/2015 175.000 0 175.000 0 Túi kín
118 Thứ Tư 22/04/2015 263.000 0 263.000 0 Túi kín
119 Thứ Tư 22/04/2015 0 255.000 255.000 0 Tiền dư sau bữa cơm chia tay thầy Chính
120 Chủ Nhật 03/05/2015 0 0 0 500.000 Mua vòng hoa đi đám tang anh Giuse Phúc
121 Thứ Tư 06/05/2015 172.000 0 172.000 0 Túi kín
122 Chủ Nhật 10/05/2015 0 0 0 1.000.000 Quà biếu ông cố cha sở
123 Thứ Tư 13/05/2015 177.000 0 177.000 0 Túi kín
124 Thứ Tư 20/05/2015 216.000 0 216.000 0 Túi kín
125 Chủ Nhật 24/05/2015 0 0 0 1.000.000 Quà chia tay thầy Tâm
126 Thứ Tư 27/05/2015 218.000 0 218.000 0 Túi kín + 1gt ủng hộ
127 Thứ Tư 03/06/2015 228.000 0 228.000 0 Túi kín
128 Thứ Tư 10/06/2015 243.000 0 243.000 500.000 Túi kín + ủng hộ lễ các bệnh nhân
129 Thứ Tư 17/06/2015 148.000 0 148.000 0 Túi kín
130 Thứ Tư 24/06/2015 262.000 0 262.000 310.000 Túi kín / mua ximang va silicone chống dột nhà thờ / thăm chú Tiến bệnh
131 Thứ Tư 24/06/2015 0 2.050.000 2.050.000 0 Các gia đình ủng hộ trong tháng hoa
132 Thứ Tư 01/07/2015 194.000 0 194.000 0 Túi kín
133 Thứ Tư 08/07/2015 0 0 0 115.000 Tiền nước uống công tác khuân vác bê tông.
134 Thứ Tư 08/07/2015 176.000 0 176.000 0 túi kín
135 Thứ Tư 15/07/2015 164.000 0 164.000 0 túi kín
136 Chủ Nhật 19/07/2015 0 0 0 500.000 Ung ho giao xu Tân Châu, Hà Nội
137 Thứ Tư 22/07/2015 172.000 0 172.000 0 túi kín
138 Thứ Tư 29/07/2015 152.000 0 152.000 0 Tui kin
139 Thứ Ba 04/08/2015 0 600.000 600.000 0 1 gia đình ủng hộ
140 Thứ Tư 05/08/2015 193.000 0 193.000 0 túi kín
141 Thứ Tư 05/08/2015 193.000 0 193.000 0 túi kín
142 Thứ Tư 05/08/2015 193.000 0 193.000 0 túi kín
143 Thứ Năm 06/08/2015 0 0 0 1.000.000 ủng hộ xây sân nhà thờ
144 Thứ Tư 12/08/2015 225.000 0 225.000 400.000 phúng điếu + mừng bổn mạng giới hiền mẫu
145 Thứ Tư 12/08/2015 0 0 0 265.000 Mua giấy in
146 Thứ Ba 18/08/2015 0 100.000 100.000 100.000 Tham nguoi benh / nb ung ho lai
147 Thứ Tư 19/08/2015 174.000 0 174.000 0 túi kín
148 Thứ Tư 26/08/2015 198.000 0 198.000 0 túi kín
149 Thứ Tư 02/09/2015 149.000 0 149.000 0 túi kín
150 Chủ Nhật 06/09/2015 0 0 0 500.000 Ủng hộ giáo họ Tuy Định, Hóa Lộc, Phát Diệm
151 Thứ Tư 09/09/2015 338.000 0 338.000 1.000.000 Túi kín / Ủng hộ xây nhà thờ Tp. mới Bình Dương
152 Thứ Ba 15/09/2015 217.500 0 217.500 80.000 Túi kín + Thăm 1 gia trưởng
153 Thứ Ba 22/09/2015 264.000 0 264.000 0 Túi kín
154 Thứ Tư 30/09/2015 223.000 20.000 243.000 0 Tui kin + 1 gt ủng hộ
155 Thứ Tư 07/10/2015 197.000 0 197.000 0 Túi kín
156 Thứ Bảy 10/10/2015 0 70.000 70.000 770.000 1 gt ủng hộ + quà mừng sinh nhật cha sở
157 Thứ Tư 14/10/2015 161.000 0 161.000 0 Túi kín
158 Thứ Tư 21/10/2015 182.000 0 182.000 0 Túi kín
159 Thứ Tư 28/10/2015 147.000 0 147.000 0 Túi kín
160 Chủ Nhật 01/11/2015 0 0 0 200.000 Thăm soeur Duyên
161 Thứ Tư 04/11/2015 0 0 0 200.000 Phúng điếu con rể bà Hoa
162 Thứ Tư 11/11/2015 162.000 0 162.000 0 Túi kín
163 Thứ Tư 11/11/2015 162.000 0 162.000 200.000 Túi kín + thăm người bệnh
164 Chủ Nhật 15/11/2015 0 0 0 700.000 Ủng hộ các seour MTG Bùi Chu + tiền xăng cắt cỏ nhà thờ.
165 Thứ Tư 25/11/2015 180.000 0 180.000 0 Túi kín
166 Thứ Tư 02/12/2015 148.000 0 148.000 0 Túi kín
167 Thứ Tư 02/12/2015 0 750.000 750.000 1.000.000 các gia đình ủng hộ trong tháng 11 đọc kinh gia đình + ủng hộ ngày lễ cho các bệnh nhân ngày 13/12/2915
168 Thứ Tư 09/12/2015 0 0 0 500.000 Phúng điếu đám tang mẹ cô Đoan
169 Thứ Tư 09/12/2015 285.000 0 285.000 0 Túi kín
170 Thứ Tư 16/12/2015 0 500.000 500.000 200.000 gđ cô Đoan ủng hộ + thăm chú Tiến bị bệnh
171 Thứ Tư 30/12/2015 159.000 0 159.000 0 Túi kín
172 Thứ Tư 06/01/2016 0 800.000 800.000 0 Chú Quyền ủng hộ 100k / Anh Đức ủng hộ 200k / chú Quế ủng hộ 500k
173 Thứ Tư 13/01/2016 154.000 50.000 204.000 0 Túi kín + đoc kinh
174 Thứ Bảy 16/01/2016 0 0 0 500.000 Biếu cha phụ tá trị bệnh
175 Thứ Tư 20/01/2016 210.000 0 210.000 0 Túi kín
176 Thứ Bảy 23/01/2016 0 0 0 1.000.000 Mừng lễ tạ ơn của cha Hieronimo và mừng kỷ niệm 27 năm linh mục cha Phero
177 Thứ Tư 27/01/2016 218.000 0 218.000 0 Túi kín
178 Thứ Bảy 30/01/2016 0 0 0 500.000 Chúc tết cha Giuse (cha phụ tá)
179 Thứ Bảy 30/01/2016 0 0 0 400.000 Mua 6 cravate + 6 kẹp
180 Thứ Hai 01/02/2016 0 0 0 200.000 Chúc tết cha sở Phú Long
181 Thứ Tư 03/02/2016 223.000 0 223.000 0 Túi kín
182 Thứ Năm 04/02/2016 0 0 0 500.000 Chúc tết cha sở
183 Thứ Tư 17/02/2016 321.000 200.000 521.000 0 Túi kín + 1 gt ủng hộ
184 Thứ Tư 24/02/2016 192.000 0 192.000 0 Túi kín
185 Thứ Bảy 27/02/2016 0 0 0 100.000 Chú Hoàng mua phân bò bón cây cảnh.
186 Chủ Nhật 06/03/2016 0 0 0 560.000 Mua 300 bao thư 60k và ủng hộ Hội Con Đức Mẹ, Tây Ninh
187 Chủ Nhật 20/03/2016 2.146.000 0 2.146.000 0 Tiệc mừng bổng Mạng: Tổng thu 29,500,000 Rượu trắng 384,000 Rượu nho 400,000 Rượu nho nguyên chất 100,000 Mật ong 135,000 Quý bà cầu nguyện 100,000 "Mua 60 lít dầu diesel phòng trường hợp cúp điện" 575,000 Bồi dương giữ xe 100,000 Xin lễ tạ ơn 1,000,000 Hoa dâng lễ + tặng 2 cha 500,000 Bánh nến dang lễ 170,000 Nước suối LaVie 140,000 Tiền tiệc 19 bàn 23,750,000 Tổng chi 27,354,000 Còn dư 2,146,000
188 Thứ Tư 06/04/2016 185.000 0 185.000 0 Tui kin
189 Thứ Tư 06/04/2016 0 0 0 200.000 Thăm chú Tiến bệnh
190 Thứ Năm 14/04/2016 241.000 0 241.000 0 Túi kín
191 Thứ Bảy 16/04/2016 0 0 0 300.000 Lễ cung hiến Thánh đường gx Bình Hòa
192 Thứ Tư 20/04/2016 230.000 0 230.000 0 Túi kín
193 Thứ Tư 27/04/2016 183.000 0 183.000 0 Túi kín
194 Thứ Tư 04/05/2016 122.000 0 122.000 0 Túi kín
195 Chủ Nhật 08/05/2016 0 0 0 300.000 Lễ đặt viên đá đầu tiên xây nhà giáo lý gx Thới Hòa,
196 Thứ Tư 11/05/2016 126.000 0 126.000 0 túi kín
197 Thứ Tư 11/05/2016 0 0 0 300.000 Lễ giỗ bà cố cha xứ
198 Chủ Nhật 15/05/2016 0 0 0 500.000 Chia tay thầy Sang
199 Thứ Tư 18/05/2016 245.000 0 245.000 0 túi kín
200 Thứ Tư 25/05/2016 191.000 0 191.000 0 túi kín
201 Thứ Tư 01/06/2016 215.000 0 215.000 500.000 túi kín + quà cho cha phụ tá.
202 Thứ Tư 01/06/2016 0 0 0 500.000 quà cho soeur Duyên
203 Chủ Nhật 19/06/2016 0 0 0 500.000 Ủng hộ lễ cầu cho các bệnh nhân
204 Chủ Nhật 26/06/2016 0 0 0 1.000.000 Phúng điếu bà cố sơ và quà mừng bổn mạng cha sở
205 Thứ Tư 29/06/2016 0 0 0 150.000 Hoa mừng bổn mạng cha sở
206 Thứ Ba 05/07/2016 0 0 0 500.000 Phúng điếu ba anh Trí Đức
207 Thứ Bảy 09/07/2016 0 0 0 500.000 Phung dieu ba noi anh Thuy
208 Thứ Tư 20/07/2016 0 0 0 220.000 thăm thầy Công bệnh
209 Thứ Tư 20/07/2016 150.000 0 150.000 0 Tui kin
210 Thứ Tư 27/07/2016 160.000 0 160.000 0 Tui kin
211 Thứ Tư 03/08/2016 180.000 0 180.000 0 tui kin
212 Thứ Năm 04/08/2016 0 0 0 600.000 Quà chia tay 2 thầy + in sách chầu lượt
213 Thứ Tư 10/08/2016 250.000 0 250.000 0 Tui kin
214 Thứ Tư 17/08/2016 147.000 1.000.000 1.147.000 1.000.000 Túi kín + Chồng cô Loan ủng hộ 1 triệu - Chi 1 triệu ủng hộ việc chuẩn bị Lễ tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ
215 Thứ Sáu 26/08/2016 0 0 0 300.000 Lễ cung hiến thánh đường nhà thờ Thánh Giuse, Bến Cát
216 Thứ Tư 31/08/2016 156.000 0 156.000 0 Tui kin
217 Thứ Năm 01/09/2016 0 0 0 500.000 Lễ tạ ơn Cha Hieronimo
218 Thứ Tư 07/09/2016 157.000 0 157.000 0 Tui kin
219 Thứ Tư 14/09/2016 145.000 0 145.000 0 túi kín
220 Thứ Tư 21/09/2016 126.000 0 126.000 0 túi kín
221 Chủ Nhật 25/09/2016 0 0 0 200.000 Phúng điếu đám tang anh Lâm (Thánh Mẫu)
222 Thứ Sáu 30/09/2016 0 200.000 200.000 0 Gia đình cô Ngọc ủng hộ
223 Chủ Nhật 02/10/2016 0 0 0 200.000 Ủng hộ gx Khiết Tâm, Phan Thiết
224 Thứ Tư 05/10/2016 0 0 0 2.000.000 Quà chia tay cha Phero về xứ mới
225 Chủ Nhật 09/10/2016 0 0 0 50.000 Mua 10 đôi bao tay len bốc gạch
226 Chủ Nhật 16/10/2016 0 0 0 150.000 Hoa tặng cha
227 Chủ Nhật 23/10/2016 0 0 0 200.000 Đám tang mẹ vợ anh Hân
228 Thứ Tư 26/10/2016 143.000 0 143.000 0 Túi kín
229 Thứ Tư 09/11/2016 120.000 0 120.000 0 Túi kin
230 Thứ Tư 23/11/2016 226.000 0 226.000 0 Túi kín
231 Thứ Tư 14/12/2016 240.000 0 240.000 0 Túi kín
232 Chủ Nhật 25/12/2016 0 0 0 1.000.000 Phúng điếu ông cố Phê-rô
233 Thứ Sáu 27/01/2017 0 0 0 485.500 Chúc tết cha xứ
234 Thứ Hai 13/02/2017 0 0 0 200.000 Phúng điếu đám tang mẹ anh Nghĩa
235 Thứ Bảy 25/02/2017 202.000 1.000.000 1.202.000 0 Túi kín + Ông Quế ủng hộ
236 Thứ Tư 08/03/2017 0 0 0 560.000 In 1000 bao thu va mua 1 ram giay A4
237 Thứ Hai 20/03/2017 0 0 0 25.660.000 Cravate + kẹp 2,000,000 Rượu trắng 495,000 Nho lên men 750,000 Đặt tiệc 20,000,000 Tiền xin lễ 500,000 Nước ngọt 0 Nước suối 315,000 Hoa tươi 0 Rạp 0 Bồi dưỡng giữ xe 100,000 Băng rôn mừng bổn mạng 0 Xin lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các linh hồn vào ngày 25/3/2017 500000 Ủng hộ Giới Thanh niên làm bác ái (đưa ngày 21/3) 1000000
238 Thứ Hai 20/03/2017 0 600.000 600.000 0 Nhà hàng nấu tiệc mừng Bổn mạng ủng hộ
239 Thứ Hai 20/03/2017 0 39.505.000 39.505.000 0 Tiền hiệp thông từ Tiệc mừng Bổn mạng
240 Thứ Bảy 25/03/2017 378.000 0 378.000 0 Túi kín
241 Thứ Năm 04/05/2017 0 0 0 1.000.000 Ủng hộ giáo xứ xây di dời tường rào.
242 Thứ Tư 07/06/2017 0 0 0 500.000 Ủng hộ Lễ tổng kết năm học giáo lý
243 Chủ Nhật 11/06/2017 0 0 0 200.000 Xin lễ cầu cho linh hồn Phaolo - bố vợ anh Thiệp mới qua đời
244 Thứ Tư 14/06/2017 0 0 0 20.000 In bài hát lễ cuối tháng 6
245 Thứ Hai 19/06/2017 0 0 0 200.000 Phúng điếu bố vợ anh Thành
246 Thứ Bảy 24/06/2017 157.000 0 157.000 0 Túi kín
247 Thứ Năm 20/07/2017 0 0 0 500.000 Ủng hộ thiếu nhi cắm trại
248 Thứ Bảy 29/07/2017 268.000 0 268.000 0 Túi kín
249 Chủ Nhật 30/07/2017 0 17.670.000 17.670.000 0 Thu tiền áo: 69 áo * 250.000 = 17.250.000đ Tiền đóng dư: Anh Phú (250.000); A. Tiến (50.000); Linh điện (20k); Loan Thảo (20k); A. Thiện (20k); A. Sang (20K), Quyền sơn nước (20k); A. Phiên (20k)
250 Chủ Nhật 30/07/2017 0 0 0 21.000.000 Chi 70 áo (69 người lấy, còn dư 1 áo) * 300.000 = 21.000.000đ (Quỹ gia trưởng bù 50k cho mỗi áo, chỉ thu mỗi người 250.000đ/áo)
251 Thứ Bảy 05/08/2017 0 0 0 500.000 Thăm cha Phêro bệnh
252 Chủ Nhật 06/08/2017 0 0 0 115.000 Mua nước uống cho các giới làm vệ sinh nhà thờ
253 Thứ Bảy 19/08/2017 0 0 0 300.000 Ủng hộ gx An Vĩ, Thái Bình
254 Chủ Nhật 17/09/2017 0 0 0 500.000 Thăm cha Phero
255 Chủ Nhật 01/10/2017 0 0 0 0
256 Chủ Nhật 08/10/2017 0 200.000 200.000 300.000 Tiền ăn dư / Tiền khám bệnh cho anh Tuấn đứt chân
257 Thứ Bảy 28/10/2017 0 0 0 300.000 Phúng điếu ba anh Tuấn
258 Thứ Tư 01/11/2017 0 350.000 350.000 0 Px. Nguyễn Việt Thành ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
259 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 A. Trí Đức ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
260 Thứ Tư 01/11/2017 0 500.000 500.000 0 A. Nguyễn Trần Ngọc Thuy ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
261 Thứ Tư 01/11/2017 0 300.000 300.000 0 A. Quân ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
262 Thứ Tư 01/11/2017 0 100.000 100.000 0 Chú Đinh Văn Hoàng ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
263 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Quang (Bảo Lộc) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
264 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Bá ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
265 Thứ Tư 01/11/2017 0 300.000 300.000 0 Anh Thiệp ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
266 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Thầy Khâm ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
267 Thứ Tư 01/11/2017 0 500.000 500.000 0 Anh Vinh (con chú Thanh) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
268 Thứ Tư 01/11/2017 0 100.000 100.000 0 Anh Chỉnh (ca đoàn Thánh Gia) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
269 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Tuấn P. Hòa (ca đoàn Thánh Gia) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
270 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Đức nhỏ (ca đoàn Thánh Gia) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
271 Thứ Tư 01/11/2017 0 500.000 500.000 0 Anh Thắng (HDGX) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
272 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Trung (Trân) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
273 Thứ Tư 01/11/2017 0 300.000 300.000 0 Bác Đạt (CC P. Hòa) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
274 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 A. Phê-rô Phan Trần Nghĩa Kiệt ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
275 Thứ Tư 01/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Sang (Phở Anh Đào) ủng hộ sơn Nhà Vượt Qua
276 Thứ Tư 01/11/2017 0 0 0 5.180.000 Trả tiền công sơn Nhà Vượt Qua
277 Chủ Nhật 05/11/2017 100.000 0 100.000 0 Anh Minh (Quầy thuốc CC P. Hòa) ủng hộ quỹ gia trưởng
278 Thứ Bảy 11/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Tịnh ủng hồ sơn nhà vượt qua
279 Thứ Bảy 11/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Phú ủng hồ sơn nhà vượt qua
280 Chủ Nhật 12/11/2017 100.000 0 100.000 0 Anh Minh thuốc tây ủng hộ
281 Chủ Nhật 12/11/2017 0 1.000.000 1.000.000 0 Anh Huy xây dựng ủng hộ sơn nhà vượt qua
282 Thứ Bảy 18/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Sơn Bloc ủng hộ sơn nhà vượt qua
283 Chủ Nhật 19/11/2017 0 200.000 200.000 0 Anh Nâu ủng hộ tiền sơn nvq
284 Chủ Nhật 19/11/2017 0 500.000 500.000 0 1 gt khu Thánh Mẫu ủng hộ tiền sơ nvq
285 Chủ Nhật 19/11/2017 0 0 0 160.000 Thăm anh Vinh bị gãy tay
286 Thứ Bảy 25/11/2017 600.000 0 600.000 0 Túi kín
287 Chủ Nhật 24/12/2017 0 0 0 200.000 Tiền nước phục vụ giữ xe đêm Noel
288 Thứ Hai 25/12/2017 0 0 0 300.000 Tiền phúng điếu đám tang ông cố Phero Bảy
289 Thứ Bảy 30/12/2017 330.000 0 330.000 0 Túi kín
290 Chủ Nhật 07/01/2018 0 0 0 300.000 Phúng điếu mẹ vợ Anh Duyên
291 Chủ Nhật 07/01/2018 0 0 0 530.000 Mua thức ăn cho gia trưởng dỡ hang đá
292 Chủ Nhật 14/01/2018 0 100.000 100.000 0 Anh Minh thuốc tây ủng hộ
293 Chủ Nhật 11/02/2018 0 0 0 500.000 Chúc tết Cha
294 Thứ Bảy 24/02/2018 324.000 0 324.000 0 Túi kín
295 Thứ Năm 01/03/2018 0 0 0 300.000 Phúng điếu bà cố mẹ thầy Sang
296 Thứ Tư 07/03/2018 0 0 0 500.000 In thiệp mời
297 Chủ Nhật 18/03/2018 0 0 0 500.000 Xin lễ mừng bổn mạng
298 Thứ Hai 19/03/2018 0 14.000.000 14.000.000 0 Tiền dư từ tiệc bổn mạng.
299 Chủ Nhật 25/03/2018 0 0 0 1.000.000 Gởi lại cho Giới Thanh Niên tiền hiệp thông tiệc 19/3
300 Chủ Nhật 25/03/2018 0 0 0 200.000 Phúng điếu đám tang anh Phero Quyền
301 Chủ Nhật 01/04/2018 0 0 0 1.000.000 Mừng bổn mạng cha và thăm bác Tạo
302 Thứ Hai 16/04/2018 0 0 0 500.000 Cùng ca đoàn TG mua hoa viếng đám tang anh Phêro Vĩnh Nguyên
303 Thứ Tư 25/04/2018 0 0 0 300.000 Đám tang anh Anre con chị Lan
304 Thứ Bảy 28/04/2018 465.000 0 465.000 2.000.000 Túi kín | Tiệc Phú Long và Chánh Thiện
305 Thứ Bảy 28/04/2018 0 0 0 270.000 Thăm anh Thành bệnh
306 Thứ Sáu 15/06/2018 0 0 0 700.000 Dự tiệc lễ của cha tại Gx. An Phú
307 Thứ Bảy 23/06/2018 0 0 0 500.000 Đám tang mẹ anh Sang (phở)
308 Thứ Bảy 30/06/2018 700.000 0 700.000 5.000.000 Túi kín | Ủng hộ giới hiền mẫu làm đi từ thiện.
309 Chủ Nhật 22/07/2018 0 0 0 585.000 Phục vụ lao động tại nghĩa trang
310 Thứ Bảy 28/07/2018 310.000 0 310.000 0 Túi kín
311 Chủ Nhật 29/07/2018 0 0 0 135.000 Mua bao tay và nước uống là cỏ nhà thờ
312 Thứ Bảy 04/08/2018 0 0 0 600.000 Tiec mung bon mang gia truong gia hat Phu Cuong
313 Thứ Bảy 25/08/2018 580.000 0 580.000 0 Túi kín
314 Chủ Nhật 16/09/2018 0 0 0 250.000 Mua xăng cắt cỏ 100k; nước mía 150k
315 Thứ Hai 24/09/2018 0 0 0 115.000 Mua bánh và nước cho các anh em giữ xe
316 Thứ Bảy 29/09/2018 435.000 0 435.000 0 Túi kín
317 Chủ Nhật 30/09/2018 0 0 0 500.000 Thăm anh Duyên.
318 Chủ Nhật 14/10/2018 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang vợ chú Loan
319 Chủ Nhật 21/10/2018 0 0 0 320.000 Nước uống lao động nghĩa trang.
320 Thứ Bảy 27/10/2018 300.000 0 300.000 0 Tui kin
321 Chủ Nhật 28/10/2018 0 0 0 750.000 Chi phí làm công tác nghĩa trang giáo xứ
322 Thứ Tư 14/11/2018 0 0 0 500.000 Thăm gia đình anh Duyên
323 Thứ Sáu 23/11/2018 0 0 0 190.000 Thăm anh Hưng
324 Thứ Bảy 24/11/2018 427.500 0 427.500 0 Túi kín
325 Thứ Bảy 01/12/2018 0 200.000 200.000 0 Anh chi Cường Hồng ủng hộ
326 Chủ Nhật 02/12/2018 0 0 0 1.150.000 Mua thức ăn làm hang đá
327 Thứ Năm 27/12/2018 0 0 0 500.000 Mừng bổn mạng cha đặc trách Giới Gia trưởng hạt Phú Cường
328 Thứ Ba 01/01/2019 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang anh Giuse Ngô Văn Quyền
329 Chủ Nhật 06/01/2019 0 0 0 500.000 Giúp anh Duyên
330 Chủ Nhật 13/01/2019 0 200.000 200.000 0 Anh Cường (Hồng) ủng hộ
331 Thứ Tư 30/01/2019 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang ông Giuse Nguyễn Minh Chính
332 Chủ Nhật 03/02/2019 0 1.000.000 1.000.000 500.000 Anh Bảng ủng hộ | Chúc Tết cha
333 Thứ Ba 19/03/2019 0 28.220.000 28.220.000 19.720.000 Tiền hiệp thông / tiền đặt tiệc
334 Chủ Nhật 24/03/2019 0 0 0 160.000 Mua thức ăn làm cỏ đất thánh
335 Thứ Bảy 30/03/2019 0 100.000 100.000 0 Anh Phú ủng hộ
336 Chủ Nhật 31/03/2019 0 0 0 1.000.000 Mừng bổn mậng cha
337 Thứ Bảy 06/04/2019 0 0 0 1.500.000 Dự Đại hội Gia trưởng Giáo hạt, tại Gx. Phú Long
338 Chủ Nhật 07/04/2019 0 0 0 480.000 Công tác nghĩa trang
339 Chủ Nhật 02/06/2019 0 0 0 300.000 Đám tang bố cô Dung, Gk. Mai Liên
340 Thứ Bảy 15/06/2019 0 0 0 1.500.000 Các gia trưởng tham dự Ngày của Cha tại Gx. Bình Hòa
341 Thứ Hai 22/07/2019 0 0 0 300.000 Viếng đám tang bà Matta Nguyễn Thị Cúc
342 Thứ Bảy 27/07/2019 0 0 0 50.000 A. Chỉnh ủng hộ
343 Thứ Bảy 10/08/2019 0 0 0 2.100.000 Dự lễ bổn mạng Giáo hạt Phú Cường
344 Thứ Bảy 10/08/2019 0 1.750.000 1.750.000 0 A. Đại: 200k | A. Tuấn: 200k | A. Hồng Đức: 150k | A. Phiên: 150k | A. Nâu: 100k | A. Hưng: 200k | A. Sử: 150k | A. Minh: 200k | A. Thắng: 200k | Thầy Khâm: 200k | A. Quân: 200k
345 Chủ Nhật 20/10/2019 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang ông Gierenimo Bùi Văn Thoàn
346 Chủ Nhật 10/11/2019 0 0 0 150.000 In thư mời
347 Chủ Nhật 24/11/2019 0 0 0 110.000 Mua xăng cắt cỏ nhà thờ
348 Thứ Năm 28/11/2019 0 0 0 925.000 In băng rôn tĩnh tâm Mùa Vọng
349 Thứ Năm 28/11/2019 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang chú anh Tuấn
350 Thứ Bảy 30/11/2019 0 39.650.000 39.650.000 0 Tiền hiệp thông
351 Thứ Bảy 30/11/2019 0 0 0 33.550.000 Chi phí tiệc mừng
352 Thứ Bảy 30/11/2019 0 0 0 1.400.000 Âm thanh tiệc mừng
353 Thứ Năm 05/12/2019 0 0 0 500.000 Phúng điếu đám tang ông Giuse Phạm Ngọc Trung
354 Thứ Năm 05/12/2019 0 0 0 500.000 Chi phí dụng cụ và cơm nước cho một số gia trưởng lau dọn nhà thờ.
355 Thứ Năm 12/12/2019 0 0 0 600.000 Chi phí dụng cụ và cơm nước cho một số gia trưởng lau dọn nhà thờ.
356 Thứ Tư 25/12/2019 0 0 0 450.000 Tiền cafe cho các anh giữ xe và dân quân
357 Thứ Tư 25/12/2019 0 0 0 160.000 2 thùng lavie cho các anh giữ xe và dân quân
358 Thứ Năm 26/12/2019 0 0 0 300.000 Bổn mạng cha phụ trách gia trưởng hạt
359 Thứ Hai 06/01/2020 0 0 0 360.000 2 thùng lavie cho gia trưởng dỡ hang đá + 200k chú Thanh sơn lại cổng nhà thờ.
360 Thứ Tư 22/01/2020 0 0 0 500.000 Chúc Tết cha sở
361 Thứ Ba 10/03/2020 0 0 0 500.000 Hổ trợ nước non cho một số anh em hốt lá cây, lau chùi nhà thờ
362 Thứ Bảy 04/04/2020 0 0 0 2.000.000 Ủng hộ mua gạo cho người nghèo.
363 Chủ Nhật 05/04/2020 0 0 0 300.000 Phùng điều ô. Gioakim Nguyễn Văn Dũng, khu Bảo Lộc.
364 Thứ Ba 09/06/2020 0 0 0 500.000 Phúng điếu đám tang bà Anna Phần Thị Dịu.
365 Thứ Bảy 20/06/2020 0 0 0 1.950.000 Đại hội Gia trưởng Ngày của Cha tại Gx. Bà Lụa.
366 Chủ Nhật 21/06/2020 0 0 0 300.000 Phúng điếu đám tang ông cố Phaolô Ninh Quang Thiệp
367 Thứ Tư 29/07/2020 0 0 0 885.000 Mua đồ dùng mài cửa (585k) và đưa chú Thanh 300k để mua thêm đồ.
368 Thứ Năm 13/08/2020 0 0 0 500.000 Viếng đám tang bà Anna, mẹ chị Mai
369 Thứ Năm 27/08/2020 0 500.000 500.000 0 Gia đình anh Quang ủng hộ
370 Thứ Hai 05/10/2020 0 0 0 500.000 Họp gia trưởng Hạt Phú Cường
Thu nội bộ [1]:
53.401.000
Thu bên ngoài [2]:
165.740.000
Tổng Thu [3]=[1]+[2]:
219.141.000
Tổng Chi [4]:
215.659.500
Tồn [5]=[3]-[4]:
3.481.500
Đầu trang